Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Chi tiết từ a->z

nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-la-gi-chi-tiet-tu-a-den-z-thumnail
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Chi tiết từ a->z

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì và quy định pháp luật liên quan đến nó như thế nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các yêu cầu và quy định pháp luật áp dụng.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

1. Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là lĩnh vực mà các doanh nghiệp được phép hoạt động và tạo lợi nhuận thông qua việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn trong quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiếp thị sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc ngành nghề kinh doanh có các đặc điểm đặc thù sau đây:
 • Thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được lưu trữ ở Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Doanh nghiệp có quyền tự do đăng ký ngành nghề kinh doanh.
 • Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Ngành kinh doanh có điều kiện được phép kinh doanh khi đáp ứng được yêu cầu pháp luật.

 • Hiện nay, cá nhân và tổ chức đều có quyền tự do kinh doanh trong mọi ngành, nghề và lĩnh vực trừ những trường hợp bị cấm theo luật. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ quy định về đầu tư kinh doanh theo Luật đầu tư năm 2020 và đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh liên quan trong suốt cả quá trình hoạt động.
 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện vì những lý do như quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
 • Vì vậy, để xác định được ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các doanh nghiệp cần chú ý hai vấn đề sau:
 • Xác định ngành nghề nào thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Đáp ứng đủ các điều kiện để kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện đó.

Doanh nghiệp cần xác định và đáp ứng điều kiện kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện.

2. Đặc điểm của ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có yêu cầu cần có các đặc điểm chủ yếu như sau:

 • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật chuyên ngành và các văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành, hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể. Điều kiện kinh doanh cho ngành, nghề này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định hiện hành. Ngoài ra, nó cũng tuân theo các điều khoản của các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, chủ thể kinh doanh và hình thức kinh doanh, sẽ có các văn bản chuyên ngành riêng quy định và hướng dẫn các điều kiện cần thiết cho ngành nghề kinh doanh này.
 • Một đặc điểm quan trọng của ngành nghề kinh doanh có điều kiện là các quy định về yêu cầu đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu đề ra, đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư. Ngoài ra thì ngành nghề kinh doanh có yêu cầu, các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với từng ngành nghề cần được đăng tải trên Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia để công khai thông tin.

Các lĩnh vực kinh doanh sẽ có các văn bản chuyên ngành riêng quy định các điều kiện cần thiết cho ngành nghề.

3. Những điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu các điều kiện từ cơ quan quyền lực nhà nước, được thể hiện trên giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định và các yêu cầu khác.

3.1. Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh, còn được gọi là “giấy phép con”, là một giấy tờ cần thiết do cơ quan nhà nước cấp để cho phép các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trong những lĩnh vực kinh doanh. Giấy phép kinh doanh là một loại giấy tờ có tính chất thông hành và được yêu cầu trong “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo quy định trong Luật Đầu tư.

Một trong những điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần có giấy phép kinh doanh.

3.2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp khi chủ thể kinh doanh đáp ứng các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới được phép hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực tương ứng.

3.3. Điều kiện chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản được cấp bởi cơ quan nhà nước hoặc hiệp hội nghề nghiệp, xác nhận trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của cá nhân trong một ngành, nghề cụ thể. Đối với những ngành nghề có yêu cầu này thì doanh nghiệp phải có người hoạt động trong ngành nghề đó và có chứng chỉ hành nghề tương ứng.

3.4. Điều kiện về vốn pháp định

Yêu cầu về vốn pháp định áp dụng cho các ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tài sản cao hoặc yêu cầu cơ sở vật chất lớn. Yêu cầu này nhằm đảm bảo năng lực hoạt động của doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực đó và bảo vệ quyền lợi của các chủ thể liên quan.

Điều kiện về vốn pháp định đảm bảo năng lực hoạt động của doanh nghiệp.

3.5. Một số điều kiện khác

Ngoài ra, còn có một số điều kiện khác như văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc, lập dự án và chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp.

4. Danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có yêu cầu chỉ áp dụng cho một số lĩnh vực cụ thể. Hiện tại, theo quy định của pháp luật, có 15 lĩnh vực nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có yêu cầu, gồm:

 • Lĩnh vực an ninh quốc phòng.
 • Lĩnh vực tài chính.
 • Lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội.
 • Lĩnh vực xây dựng.
 • Lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • Lĩnh vực y tế.
 • Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
 • Lĩnh vực ngân hàng.
 • Lĩnh vực tư pháp.
 • Lĩnh vực công thương.
 • Lĩnh vực giao thông vận tải.
 • Lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 • Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn.
 • Lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 • Lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Pháp luật quy định có 15 lĩnh vực nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có yêu cầu.

5. Các lưu ý về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Cách tra cứu các ngành nghề kinh doanh có điều kiện:
 • Tham khảo văn bản pháp luật: Khi muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp của mình, cá nhân hoặc tổ chức cần tìm hiểu xem ngành nghề kinh doanh đó có điều kiện hay không để chuẩn bị giấy tờ phù hợp và tuân thủ yêu cầu hoạt động hợp pháp. Hiện nay, Luật đầu tư năm 2020 đã quy định trong Phụ lục IV có 227 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, các văn bản chuyên ngành cũng chứa các quy định cụ thể cần được lưu ý.
 • Tra cứu thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: Để thuận tiện cho thương nhân, người ta có thể tra cứu thông tin ngành nghề kinh doanh có điều kiện thông qua công nghệ điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Để tra cứu thông tin ngành nghề kinh doanh có điều kiện trực tuyến với những thông tin chính xác nhất, hãy truy cập trang web: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Nganhnghedautukinhdoanh.aspx
 • Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần lưu ý:
 • Những ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép con. Sau khi thành lập doanh nghiệp, cần hoàn tất việc xin giấy phép con trước khi bắt đầu kinh doanh.
 • Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ đối với Giám đốc hoặc người quản lý hoạt động kinh doanh.
 • Các ngành nghề kinh doanh yêu cầu thông tin đăng ký doanh nghiệp phù hợp, ví dụ: ngành nghề yêu cầu loại hình doanh nghiệp không được là công ty cổ phần như công ty luật; ngành nghề kinh doanh yêu cầu tỷ lệ sở hữu vốn liên doanh nếu có nhà đầu tư nước ngoài tham gia, v.v.
 • Xử phạt đối với hành vi vi phạm khi không thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan thẩm quyền về việc tiến hành kinh doanh ngành nghề có điều kiện, pháp luật quy định với các mức phạt như sau: Phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 15 triệu đồng đối với việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy phép kinh doanh theo quy định.

Bị xử phạt nếu thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho khách hàng những thông tin hữu ích khi tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh và những vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về các yêu cầu và quy định trong ngành nghề sẽ giúp quý khách hàng chuẩn bị tốt hơn và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc thành lập một doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc tìm hiểu về ngành nghề kinh doanh mà còn liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý phức tạp. Để giúp quý khách hàng vượt qua những khó khăn này, The Smile cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp và toàn diện. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng quý khách hàng sẽ hoàn thành quy trình thành lập doanh nghiệp một cách thuận lợi và nhanh chóng. Hãy liên hệ với The Smile ngay hôm nay.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá