Nếu không làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì sao?

neu-khong-lam-quyet-toan-thue-TNCN-thi-sao-1
Nếu không làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì sao?

Nếu không làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì sao, có bị phạt không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người và sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết sau!

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Trong các văn bản pháp luật hiện tại, không có một định nghĩa cụ thể hoặc giải thích rõ ràng cho thuật ngữ “thuế thu nhập cá nhân”. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đây là loại thuế trực tiếp, nghĩa là thuế được tính dựa trên thu nhập của người đóng thuế sau khi đã trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế và các khoản giảm trừ được quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân và các tài liệu hướng dẫn liên quan.

Việc nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân 

Việc đóng thuế là một quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, bởi vì thuế là một nguồn tài chính quan trọng đối với ngân sách của nhà nước, giúp đảm bảo cung cấp các dịch vụ và phúc lợi xã hội cho người dân.

2. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dựa theo quy định tại Điều 8, khoản 6 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP và hướng dẫn từ Công văn 636/TCT-DNNCN, những đối tượng sau đây đều phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

 • Tổ chức và cá nhân, bao gồm cả người trả lương và tiền công cho nhân viên hoặc công nhân.
 • Những người được ủy quyền chịu trách nhiệm quyết toán thuế TNCN thay một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế mà họ kết nối trực tiếp

3. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Điều 44 của Luật Quản lý Thuế 2019, Khoản 2, định rõ thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

 • Hồ sơ quyết toán thuế năm phải được nộp chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đối với hồ sơ khai thuế năm, thời hạn nộp là vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp hồ sơ quyết toán vào ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Các các nhân và tổ chức nên quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng hạn

Do đó, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 được quy định như sau:

 • Hồ sơ quyết toán thuế năm phải nộp chậm nhất là vào ngày 31/03/2024.
 • Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế phải nộp chậm nhất vào ngày 30/04/2024 (Do từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/05/2024 trùng với dịp nghỉ Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 là ngày 02/05/2025).

4. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì sao?

“Cá nhân không quyết toán thuế TNCN thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Trước hết, việc không quyết toán thuế có thể dẫn đến mức phạt vi phạm hành chính theo quy định của luật thuế. Mức phạt phụ thuộc vào mức độ vi phạm và thời gian chậm nộp.

Ngoài ra, việc không quyết toán thuế có thể dẫn đến tình trạng nợ thuế gia tăng, gây ra áp lực tài chính và truy cứu nợ thuế từ cơ quan thuế. Hơn nữa, việc không thực hiện quyết toán thuế đúng cách có thể ảnh hưởng đến uy tín tài chính cá nhân hoặc tổ chức của bạn và có thể gây ra những rắc rối pháp lý.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

4.1. Vi phạm thời gian quyết toán thuế

Khi vi phạm thời gian quyết toán thuế, cá nhân hoặc tổ chức có thể chịu mức phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn từ 1 ngày đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ, sẽ bị phạt cảnh cáo.
 • Hành vi nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn từ 1 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp đã bị phạt cảnh cáo), sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 • Hành vi nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
 • Hành vi nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày hoặc không nộp hồ sơ khai thuế khi không có số thuế phải nộp, sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 • Hành vi nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, khi có số thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế trước khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra thuế hoặc thanh tra thuế, sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Lưu ý: Các mức phạt nêu trên đối với tổ chức. Đối với cá nhân, mức phạt sẽ là 1/2 số tiền phạt đối với tổ chức nếu họ vi phạm cùng một hành vi vi phạm hành chính.

4.2. Mức phạt chậm nộp tiền phạt vi phạm

Phí chậm nộp tiền phạt vi phạm khi không kịp hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một nghĩa vụ quan trọng của người nộp thuế. 

Nếu tiếp tục chậm nộp tiền phạt sẽ bị tính thêm tiền nộp phạt chậm theo Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Nếu tiếp tục trì hoãn việc nộp phạt, người nộp thuế sẽ bị tính thêm số tiền phạt chậm dựa trên quy định tại Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể:

 • Mức phạt chậm nộp tiền phạt sẽ được tính theo tỷ lệ 0,05% trên số tiền phạt bị chậm nộp.
 • Số ngày chậm nộp phạt sẽ tính từ ngày hết hạn nộp phạt đến trước ngày người tổ chức hoặc cá nhân thực hiện nộp tiền phạt, bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ.

Nói cách khác, người nộp thuế nếu không nộp phạt đúng thời hạn quy định sẽ phải trả một khoản tiền nộp phạt chậm, với công thức tính là: Tiền phạt nộp chậm = 0,05% x Số tiền phạt chậm nộp x số ngày chậm nộp.

Tuy nhiên, trong một số tình huống cụ thể, tổ chức hoặc cá nhân có thể được miễn giảm hoặc hoãn việc nộp tiền phạt. Điều này bao gồm thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt, thời gian xem xét, và quyết định giảm hoặc miễn tiền phạt.

Lưu ý: Mức phạt nêu trên là áp dụng cho tổ chức và doanh nghiệp vi phạm. Nếu cá nhân không nộp hồ sơ khai thuế đúng cách, mức phạt sẽ là 1/2 mức phạt của doanh nghiệp đã nêu ở trên.

Để tránh các vấn đề và hậu quả không mong muốn, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng hạn và đúng quy định là rất quan trọng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc tình huống cụ thể nào liên quan đến quyết toán thuế TNCN, tư vấn với dịch vụ kế toán HCM là điều thông minh để đảm bảo tuân thủ luật thuế và tránh các vấn đề về pháp lý không hay xảy ra.

5. Những trường hợp không cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Có một số trường hợp mà không cần phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Cũng có những trường hợp không cần phải quyết toán thuế nhu nhập cá nhân

 • Thứ nhất, tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công mà không có số thuế TNCN phát sinh trong kỳ tính thuế TNCN thì không cần phải khai quyết toán thuế TNCN. Nghĩa là, trong kỳ tính thuế TNCN không trả lương, tiền công cho người lao động thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. Riêng trường hợp tổ chức hoặc cá nhân trả lương hoặc tiền công, nhưng không có khấu trừ thuế TNCN, vẫn phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định.
 • Thứ hai, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, nếu tổng số thuế TNCN phải nộp sau quyết toán của mỗi năm là 50.000 đồng trở xuống, cá nhân không phải quyết toán thuế. Trong trường hợp này, cá nhân tự xác định số tiền thuế được miễn, không cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không cần nộp hồ sơ miễn thuế.
 • Thứ ba, cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp và không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Thứ tư, cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác, với mức thu nhập trung bình hàng tháng trong năm không vượt quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, thì không cần phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Thứ năm, cá nhân mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) hoặc bảo hiểm không bắt buộc khác mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên số tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động, thì cá nhân không cần phải quyết toán đối với phần thu nhập này.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi “Nếu không quyết toán thuế TNCN thì sao?”. Tổ chức và cá nhân cần tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến quyết toán thuế TNCN. Điều này giúp tránh những sai sót không cần thiết, đảm bảo quá trình sản xuất và kinh doanh suôn sẻ, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong việc thực hiện kê khai và nộp thuế. Nếu bạn đang có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề trên, hãy liên hệ ngay đến The Smile để được hỗ trợ tận tình. 

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá