Mức nộp thuế môn bài 2023: Hướng dẫn chi tiết và cập nhật

muc-nop-thue-mon-bai
Mức nộp thuế môn bài 2023: Hướng dẫn chi tiết và cập nhật

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết mức nộp thuế môn bài 2023 và những quy định liên quan. 

Mức nộp môn bài 2023 mới nhất.

1. Ý nghĩa và lợi ích đối với cộng đồng và kinh tế quốc gia

Thuế môn bài (TMB) là một loại thuế trực tiếp mà các doanh nghiệp phải trả vào hàng năm, dựa trên số vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh của họ. Mức thuế được xác định theo các bậc khác nhau, tùy thuộc vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh trước đó hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh trước đó, có sự khác biệt tùy thuộc vào từng quốc gia và địa phương.

Việc nộp thuế môn bài có ý nghĩa và lợi ích rất quan trọng đối với cộng đồng và kinh tế quốc gia. Kể từ khi bắt đầu thực hiện, TMB đã góp phần quan trọng trong việc thống kê và kiểm soát số lượng cơ sở kinh doanh hàng năm, cũng như tăng thu nhập từ TMB qua các năm. Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp của TMB trong tổng số thu thuế đã giảm, cho thấy vai trò của loại thuế này là hỗ trợ quản lý chứ không phải là nguồn thu chủ lực của ngân sách.

TMB cũng có vai trò thúc đẩy kinh doanh trong những ngành nghề cần ưu đãi, như sản xuất muối, điểm bưu điện văn hoá xã, các loại báo, đánh bắt hải sản, v.v.

Nộp môn bài có ý nghĩa, lợi ích rất quan trọng đối với cộng đồng và kinh tế quốc gia.

2. Hướng dẫn chi tiết trong năm 2023

2.1. Mức nộp, cách nộp và cách tính mới nhất 2023 với tổ chức, doanh nghiệp

Các tổ chức sẽ phải nộp lệ phí môn bài dựa vào số tiền vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ hợp tác xã. Cụ thể, mức nộp thuế môn bài 2023 như sau:

 • Các tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng sẽ nộp 03 triệu đồng mỗi năm.
 • Các tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống sẽ nộp 02 triệu đồng mỗi năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế khác sẽ nộp thuế 01 triệu đồng mỗi năm.
 • Nếu các tổ chức trên có thay đổi về vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, thì mức lệ phí môn bài sẽ được tính dựa vào số tiền vốn điều lệ hoặc dựa vào vốn đầu tư của năm trước liền kề.

Các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải nộp lệ phí môn bài dựa vào số tiền vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư.

2.2. Mức nộp, cách nộp và cách tính mới nhất 2023 với cá nhân, hộ gia đình

Mức thuế môn bài 2023 đối với cá nhân và hộ kinh doanh được căn cứ vào tổng doanh thu, theo các khoảng doanh thu như sau:

 • Doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm sẽ nộp 300.000 đồng/năm.
 • Doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm sẽ nộp 500.000 đồng/năm.
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế 01 triệu đồng/năm.

Doanh thu được sử dụng để xác định mức thu lệ phí môn bài cho cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình khi mới bắt đầu kinh doanh như sau:

 • Để xác định mức thu lệ phí môn bài cho cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khi mới bắt đầu kinh doanh, thì cần dựa vào doanh thu thu được từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 
 • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản), doanh thu tính thuế bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế.

Tuy nhiên, trong trường hợp không thể xác định rõ doanh thu tính thuế khoán hoặc khi kết quả tính thuế không phù hợp với thực tế, cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ tiến hành ấn định mức doanh thu tính thuế khoán theo quy định pháp luật.

Còn đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu tính thuế được tính từ các hợp đồng cho thuê tài sản trong năm tính thuế. Trong trường hợp mà cá nhân có nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại cùng một địa điểm, thì doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó sẽ là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế.

Nếu cá nhân cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm, doanh thu để xác định mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm sẽ bao gồm tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các địa điểm trong năm tính thuế. Điều này bao hàm cả trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Từ việc xác định mức doanh thu, cơ quan thuế sẽ tính toán mức thu lệ phí môn bài phù hợp để cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình đóng góp vào ngân sách nhà nước. Quy trình này đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng trong việc thu lệ phí môn bài và hỗ trợ việc phát triển kinh tế đất nước.

Mức TMB đối với cá nhân và hộ kinh doanh được căn cứ vào tổng doanh thu.

3. Cập nhật về các chính sách và quy định liên quan trong năm 2023

3.1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2023

Các doanh nghiệp mới thành lập hoặc có sự thay đổi về vốn, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01 năm sau.

Nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01 năm sau.

3.2. Nộp lệ phí môn bài hàng năm

Thời hạn nộp lệ phí môn bài là vào ngày 30/01 hàng năm. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, thời hạn nộp lệ phí môn bài phụ thuộc vào thời gian miễn lệ phí.

3.3. Cách nộp lệ phí môn bài năm 2023

Có hai cách nộp thuế môn bài: Nộp tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước hoặc trích từ tài khoản ngân hàng của Công ty để nộp thuế điện tử. Ngoài ra khi nộp lệ phí môn bài 2023 yêu cầu cần phải có chữ ký số.

Nộp lệ phí môn bài cần phải có chữ ký số.

3.4. Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể được thành lập mới trong năm 2023

Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp và cá nhân mới thành lập trong năm 2023 bao gồm:

 • Doanh thu dưới 100 triệu đồng hàng năm.
 • Kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định.
 • Sản xuất muối.
 • Nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại miền núi.
 • Tổ chức mới thành lập; cá nhân, hộ gia đình lần đầu kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12).
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và mầm non công lập.

3.5. Một số lưu ý cần biết về thuế môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn TMB trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài. Xử phạt vi phạm chậm nộp tTMB được quy định rõ ràng.

Phạt chậm nộp thuế môn bài và tờ khai TMB:

 • Chậm nộp 01-05 ngày: Cảnh cáo.
 • Chậm nộp 01-30 ngày: Phạt 2.000.000 – 5.000.000 đồng.
 • Chậm nộp 31-60 ngày: Phạt 5.000.000 – 8.000.000 đồng.
 • Chậm nộp 61-90 ngày hoặc chậm nộp 91 ngày trở lên (không phát sinh thuế): Phạt 8.000.000 – 15.000.000 đồng.
 • Chậm nộp trên 90 ngày (đã nộp đủ trước khi kiểm tra hoặc lập biên bản chậm nộp): Phạt 15.000.000 – 25.000.000 đồng.
 • Doanh nghiệp chậm nộp lệ phí môn bài: Phạt = Số tiền thuế chậm x 0.03% x Số ngày chậm nộp.

Sẽ bị xử phạt khi chậm nộp TMB.

4. Thách thức trong việc nộp thuế năm 2023 và hướng giải quyết

Tuy nhiên, hiện tại TMBch thu nhập giữa các bậc tương đối gần nhau, ngưỡng thu nhập và các bậc thuế không phù hợp với thực tế kinh doanh và phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, một số gợi ý về chính sách thuế được đưa ra để cải thiện hiện trạng này, bao gồm việc chỉ thu một mức môn bài cho tổ chức kinh doanh và hộ cá thể, miễn TMB đối với cá nhân kinh doanh có mức doanh thu thấp, và miễn TMB cho các tổ chức phi lợi nhuận như từ thiện, cứu trợ.

Cuối cùng, để đảm bảo rằng quý khách hàng có đầy đủ thông tin và được hỗ trợ tối đa về mức nộp TMB năm 2023, The Smile mong muốn giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thắc mắc liên quan đến lĩnh vực TMB, hạch toán nộp thuế môn bài. The Smile là đội ngũ chuyên gia tư vấn về kế toán và thuế, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ các quy định và thay đổi trong lĩnh vực TMB.

Nếu quý khách hàng cần sự hỗ trợ chuyên môn hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy định nộp thuế môn bài, hãy không ngần ngại liên hệ ngay với The Smile. Chúng tôi cam kết cung cấp giải đáp chi tiết và chính xác nhất về các quy định môn bài cũng như hỗ trợ bạn trong việc giảm thiểu rủi ro pháp lý và đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ đúng quy định thuế.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá