Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo quy định mới nhất

hach-toan-thue-mon-bai
Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo quy định mới nhất

Hạch toán thuế môn bài là nghiệp vụ kế toán quan trọng của doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách thực hiện đúng theo quy định mới nhất. 

Cách hạch toán theo quy định mới.

1. Định nghĩa

Thuế môn bài (TMB) là một loại thuế bắt buộc mà các doanh nghiệp phải nộp hàng năm, dựa trên số vốn điều lệ được khai báo trong giấy phép kinh doanh. Đây là một khoản thuế cần phải được ghi nhận trong “nợ có” của doanh nghiệp, do đó, việc hạch toán thuế này là rất quan trọng.

Hạch toán thuế môn bài liên quan đến các tài khoản là 3338 và 3339, mà quy định rõ trong Thông tư 133/2016/TT-BTC và trong thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tài khoản 3338 phản ánh các khoản tiền liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, TMBvà các loại thuế khác. Trong đó:

Tài khoản con 33381: ghi chép số tiền thuế cần phải nộp, số tiền đã nộp và số tiền còn thiếu.

Tài khoản con 33382: ghi chép các khoản tiền thuế khác như là thuế môn bài, thuế nộp thay cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh ở tại Việt Nam.

Ngoài ra thì theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, TMB đã được đổi tên thành lệ phí môn bài và thuế này được phản ánh tại tài khoản 3339. Do đó thì việc hạch toán thuế môn bài có thể sử dụng tài khoản thuế môn bài 3338 hoặc tài khoản 3339, tùy thuộc vào tên gọi thuế hiện hành.

TMB là thuế bắt buộc mà các doanh nghiệp phải nộp hàng năm.

2. Ai phải nộp?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, lệ phí môn bài phải được nộp bởi các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ một số đối tượng sau được miễn thuế môn bài:

 • Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu hàng năm không vượt quá 100 triệu đồng.
 • Những cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh không được thường xuyên và không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình chuyên sản xuất muối.
 • Những tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong việc nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản, dịch vụ về hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã và các cơ quan báo chí (bao gồm cả báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn ở miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Việc nộp lệ phí môn bài là một nhiệm vụ quan trọng, và để rõ ràng và tuân thủ đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin về đối tượng và tiến hành hạch toán TMB đầy đủ và chính xác. 

Các doanh nghiệp nên tìm hiểu thông tin về đối tượng nộp thuế và hạch toán TMB đầy đủ và chính xác.

Bậc thuế môn bài 2023:

Bậc thuế môn bài hộ kinh doanh cá thể năm 2023. Trong trường hợp mô hình hộ kinh doanh cá thể, việc áp dụng lệ phí môn bài phụ thuộc vào thời điểm thành lập và doanh thu.

Hộ kinh doanh đã thành lập trước ngày 01/01/2023

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020, hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên hoạt động. Vì vậy mà các hộ kinh doanh thành lập trước ngày 01/01/2023 đã được miễn lệ phí môn bài ở trong năm 2022.

Từ năm 2023 (năm hoạt động thứ hai trở đi), việc đóng TMB sẽ được quy định dựa trên mức doanh thu trong năm của hộ kinh doanh cá thể như sau:

Bậc 1: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm – nộp 1.000.000 đồng/năm.

Bậc 2: Doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm – nộp 500.000 đồng/năm.

Bậc 3: Doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm – nộp 300.000 đồng/năm.

Miễn thu TMB: Doanh thu hộ kinh doanh dưới 100 triệu đồng/năm.

Hộ kinh doanh được thành lập từ ngày 01/01/2023

Các hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm 2023.

Sau đó, từ ngày 01/01/2024 (năm hoạt động thứ hai trở đi), nếu không thuộc trường hợp được miễn lệ phí môn bài, hộ kinh doanh cá thể sẽ phải nộp tờ khai và lệ phí môn bài theo bậc thuế đã được nêu trên.

3. Cách hạch toán thuế môn bài năm 2023

Trong hoạt động doanh nghiệp, việc hạch toán TMB là một phần quan trọng không thể bỏ qua. Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định rõ việc áp dụng nghiệp vụ này cho tài khoản 3338 và 3339. Kế toán có sự lựa chọn trong việc sử dụng một trong các tài khoản sau:

 • TK 33381: Ghi chép số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế chưa nộp và số tiền thuế cần nộp trong tương lai.
 • TK 33382: Ghi chép số tiền thuế phải nộp khác.
 • TK 3339: Ghi chép phí và các lệ phí phải nộp khác.

Hạch toán TMB cho tài khoản 3338 và 3339.

3.1. Hạch toán TMB khi nộp tờ khai

Khi nộp tờ khai thuế môn bài, việc hạch toán thuế sau khi đã nộp tờ khai là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác. Đầu tiên, cần xác định chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp, có thể là Thông tư 133 hoặc Thông tư 200, tùy theo quy mô của doanh nghiệp.

Trong trường hợp áp dụng Thông tư 200, việc hạch toán TMB như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 6425: Thuế, phí và lệ phí.
 • Ghi có vào tài khoản 3338 (hoặc tài khoản con 33382): Các loại thuế khác.

Còn nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133, thực hiện hạch toán TMB như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 6422: Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Ghi có vào tài khoản 3338 (hoặc tài khoản con 33382): Các loại thuế khác.

Việc hạch toán thuế sau khi đã nộp tờ khai rất quan trọng.

3.2. Hạch toán TMB khi nộp tiền vào ngân sách

Khi doanh nghiệp thực hiện nộp tiền vào ngân sách, việc hạch toán TMB không phụ thuộc vào việc áp dụng Thông tư 133 hay Thông tư 200. Phương pháp hạch toán vẫn giữ nguyên như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 3338 (hoặc tài khoản con 33382): Các loại thuế khác.
 • Ghi có vào tài khoản 111 (nếu nộp bằng tiền mặt) hoặc tài khoản 112 (nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng).

Việc sử dụng cách hạch toán này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình nộp tiền vào ngân sách và đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật về TMB.

Hạch toán TMB khi nộp tiền vào ngân sách giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình nộp tiền vào ngân sách.

3.3. Hạch toán tiền việc chậm nộp TMB

Trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp thuế môn bài, hậu quả sẽ là việc bị xử phạt. Khi nhận được Quyết định xử phạt từ Cơ quan thuế, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 811: Chi phí khác.
 • Ghi có vào tài khoản 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Sau đó, khi nộp tiền phạt vào ngân sách, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán theo hướng dẫn sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.
 • Ghi có vào tài khoản 111 (nếu nộp bằng tiền mặt) hoặc tài khoản 112 (nếu nộp bằng tiền gửi ngân hàng).

Và cuối cùng, khi kết chuyển vào cuối kỳ, doanh nghiệp cần thực hiện bút toán như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh.
 • Ghi có vào tài khoản 811: Chi phí khác.

Doanh nghiệp chậm nộp TMB sẽ bị xử phạt.

3.4. Ví dụ hạch toán TMB

Công ty X được thành lập vào ngày 15/12/2021 với vốn điều lệ là 2 tỷ. Trong năm thành lập (năm 2021), công ty được miễn lệ phí môn bài. Tuy nhiên, phải nộp lệ phí môn bài từ năm 2022 và hạn cuối nộp là ngày 30/01/2022. Do ngày này là ngày nghỉ chủ nhật, nên thời hạn nộp tờ khai và lệ phí môn bài năm 2022 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 31/01/2022.

Vào ngày 15/01/2022, Công ty X đã thực hiện làm tờ khai lệ phí môn bài với việc xác định mức vốn là 2 tỷ đồng, và do đó, số tiền phải nộp là 2 triệu đồng trong năm 2022. Dựa vào tờ khai lệ phí môn bài, công ty X thực hiện hạch toán chi phí lệ phí môn bài phải nộp vào năm 2022 như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 642: 2.000.000 đồng.
 • Ghi có vào tài khoản 33382: 2.000.000 đồng.

Tiếp theo, vào ngày 20/01/2022, Công ty X đã nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 vào ngân sách nhà nước qua mạng điện tử. Căn cứ vào giấy nộp tiền, công ty X thực hiện hạch toán như sau:

 • Ghi nợ vào tài khoản 33382: 2.000.000 đồng.
 • Ghi có vào tài khoản 112: 2.000.000 đồng.

Việc thực hiện các bước hạch toán này giúp Công ty X đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc nộp TMB và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế. 

Các công ty cần hạch toán TMB tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế. 

Trên đây là hướng dẫn hạch toán TMB theo quy định mới nhất. Chúng tôi hi vọng rằng thông tin trên đã giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về cách thức hạch toán đối với loại thuế này. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào liên quan đến hạch toán TMB, định khoản thuế môn bài hãy liên hệ ngay với The Smile – Đội ngũ chuyên gia tư vấn về kế toán và thuế.

The Smile là một đơn vị chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực tư vấn kế toán và thuế. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về pháp luật thuế, sẵn lòng giúp bạn giải đáp các câu hỏi và cung cấp sự hỗ trợ chuyên môn.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá