Hướng dẫn chi tiết 3 cách tính tỷ lệ khấu hao tài sản cố định

huong-dan-chi-tiet-3-cach-tinh-ty-le-khau-hao-tai-san-co-dinh-1
Hướng dẫn chi tiết 3 cách tính tỷ lệ khấu hao tài sản cố định

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về 3 cách tính tỷ lệ khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) để bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện và áp dụng hiệu quả.

1. Khấu hao tài sản cố định và Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định

 • Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao TSCĐ là quá trình chuyển đổi dần dần giá trị mất đi của TSCĐ trong quá trình sử dụng vào sản phẩm có giá trị, sử dụng hợp nhất các phương pháp tính toán.

Nói cách khác, khấu hao là công việc đánh giá, tính toán và phân tích bổ sung một hệ thống giá trị của tài sản dựa trên sự mất mát của nó sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao TSCĐ được xác định là chi phí sản xuất và kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ. Khấu hao TSCĐ liên quan đến quá trình mất giá trị và giá trị sử dụng của tài sản này trong quá trình sản xuất và kinh doanh, có thể do hao mòn tự nhiên hoặc tiến bộ trong khoa học và công việc nghệ.

Hiểu rõ về khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

Thuật ngữ “khấu hao” thường được sử dụng trong lĩnh vực kế toán để mô tả quá trình phân tích bổ sung chi phí của TSCĐ trong suốt thời gian sử dụng của nó, tương đương với quá trình hao mòn thường xuyên. Điều này thường được áp dụng cho các loại tài sản có thời gian sử dụng cố định và giảm giá trị theo thời gian. Tóm lại, khấu hao là công việc phân chia từng bước tăng dần giá trị của TSCĐ định giá thành sản phẩm, thúc đẩy đảm bảo có sự tái sinh tạo ra TSCĐ định sau khi nó đã đạt đến hạn sử dụng.

 • Tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định

Công thức tính chiết khấu năm của TSCĐ được xác định như sau:

Mức chiết khấu hao hàng năm của TSCĐ = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ hao mòn nhanh.

Các thông số cụ thể trong công thức này được định nghĩa như sau:

 • Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh.
 • Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp thẳng (%) = (1/ Thời gian trích hao tài sản cố định) x 100.

Tỷ lệ trích khấu hao TSCĐ được tính dựa trên kết quả của  Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ hao mòn nhanh.

Ví dụ: Để tính mức khấu hao tài sản cố định năm, ta sử dụng các thông số sau đây: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các thiết bị điện tử mới với giá nguyên là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của TSCĐ xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành đính kèm theo Thông số /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%. Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% ​​x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%. Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính.

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định Hệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t ≤ 4 năm) 1,5
Trên 4 năm ( t > 4 năm) 2,0

2. Ba phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng

 • Đây là phương pháp trích khấu hao ổn định hàng năm, được áp dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho TSCĐ tham gia hoạt động kinh doanh.
 • Các doanh nghiệp hoạt động kinh tế hiệu quả được phép trích khấu hao nhanh chóng, nhưng không vượt quá 2 lần khấu hao được xác định theo phương pháp thẳng, thúc đẩy việc cập nhật công nghệ nhanh chóng.
 • TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh và có ứng dụng phương pháp chiết khấu khấu hao nhanh bao gồm máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường và thí nghiệm; tải thiết bị và phương tiện vận chuyển; sử dụng công cụ quản lý; vườn cây lâu năm.

Phương pháp khấu hao tài sản theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao được áp dụng vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho TSCĐ tham gia hoạt động kinh doanh.

 • Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có lãi trong hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh quá 2 lần quy định trong thời gian sử dụng TSCĐ, như được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này, thì phần chiết khấu hao khấu hao vượt quá 2 lần không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.
 • Xác định mức trích khấu hao tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định : Thời gian trích khấu hao

Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo có lãi trong hoạt động kinh doanh.

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần được điều chỉnh áp dụng cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp yêu cầu thay đổi và phát triển nhanh chóng về công nghệ.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần được điều chỉnh áp dụng cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp cần thích nghi nhanh với sự thay đổi của công nghệ

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh và sử dụng phương pháp khấu hao số dư giảm dần có điều chỉnh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 • Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa từng được sử dụng trước đây).
 • Thuộc loại máy móc, thiết bị; hoặc dụng cụ đo lường và thử nghiệm.

Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định X Tỷ lệ khấu hao nhanh

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh và áp dụng phương pháp trích khấu hao này là các loại máy móc, thiết bị và phải đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau:

 • Có mối liên hệ trực tiếp với quá trình sản xuất sản phẩm.
 • Có khả năng xác định tổng số sản phẩm hoặc khối lượng sản phẩm được sản xuất dựa trên hiệu suất thiết kế của TSCĐ.
 • Việc sử dụng công thực tế bình quân mỗi tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% so với công việc thiết kế.

Một trong những tiêu chuẩn mà TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh và áp dụng phương pháp trích khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm là Có mối liên hệ trực tiếp với quá trình sản xuất sản phẩm.

Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

3. Những điều cần lưu ý 

 • Doanh nghiệp có quyền tự quyết định phương pháp và thời điểm trích khấu hao TSCĐ, theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, và cần thông báo trước cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi áp dụng.
 • Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được duy trì một cách xuyên suốt thời gian sử dụng của tài sản.

Doanh nghiệp cần duy trì phương pháp trích khấu hao TSCĐ xuyên suốt thời gian sử dụng của tài sản

 • Trong trường hợp đặc biệt, khi cần thay đổi phương pháp chiết khấu khấu hao, doanh nghiệp phải cung cấp một giải pháp rõ ràng về sự thay đổi, đồng thời chứng minh rằng điều chỉnh này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm cố gắng được chỉ định cho phép thay đổi phương pháp chiết khấu hao một lần trong quá trình sử dụng và phải thông báo việc làm này bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Trên đây là nội dung về 3 cách tính tỷ lệ khấu hao TSCĐ và một số thông tin liên quan. Hy vọng rằng bài viết này sẽ mang lại cho độc giả những kiến ​​thức hữu ích. Ngoài ra nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần tư vấn nào về dịch vụ kế toán HCM, xin vui lòng liên hệ với The Smile để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và tận tâm.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá