Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023

Home (12)
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2023

Mỗi năm, những người có thu nhập từ tiền lương và tiền công trong một ngưỡng nhất định phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp cho cơ quan thuế theo quy định. Để tính toán số tiềnnộp thuế một cách đơn giản và dễ dàng, có thể áp dụng phương pháp sau đây để biết mức thuế mà mình cần phải nộp.

Tìm hiểu cách tính thuế mới nhất hiện nay

1. Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN)

TNCN là một loại thuế trực tiếp được tính trên tổng thu nhập của cá nhân sau khi loại bỏ các khoản thu nhập không chịu thuế và được giảm trừ các khoản phù hợp với tình trạng gia cảnh của người nộp thuế. TNCN đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho ngân sách quốc gia. Đó là nghĩa vụ và quyền lợi của tất cả các công dân cùng tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

1.1. Áp dụng cho những đối tượng nào?

(1) Để xác định cá nhân cư trú, có hai trường hợp cần được xem xét: thứ nhất, đó là các cá nhân có nơi ở hoặc thường xuyên thuê nhà tại Việt Nam trong thời gian từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, được quy định bởi pháp luật; thứ hai, đó là các cá nhân được coi là cư trú tại Việt Nam nếu có địa chỉ thường trú tại đây và đã lưu trú trong nước ít nhất 183 ngày trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục tính từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trong trường hợp này, ngày đến và ngày đi sẽ được tính là một ngày. Trường hợp áp dụng tính TTNCN của cá nhân cư trú là:

 • Các cá nhân có thời gian ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
 • Những cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng có thời hạn dưới 03 tháng.

(2) Các cá nhân không cư trú bao gồm những người không đáp ứng đủ điều kiện của cá nhân cư trú và thường là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Những cá nhân áp dụng thuế

1.2. Căn cứ pháp lý về TTNCN

 • Luật Thuế TNCN năm 2007
 • Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
 • Thông tư thuế TNCN 111/2013/TT-BTC
 • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

2. Các cách tính

Trước khi tính khai TTNCN, người nộp thuế cần xác định liệu mình là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú, xác định mã số TTNCN, bởi vì cách tính thuế TNCN sẽ có sự khác biệt giữa hai đối tượng này. Cụ thể:

2.1. Đối với cá nhân lưu trú

Khi cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động trong thời gian từ 03 tháng trở lên và nhận được thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công, người nộp thuế cần áp dụng các công thức sau đây để tính toán thuế TNCN:

(1) Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất.

(2) Thu nhập chịu thuế = Thu nhập tính thuế – các khoản giảm trừ.

(3) Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập nhận được – các khoản miễn thuế.

Một số công thức tính thuế TNCN

Để tính mức thuế TNCN phải nộp, người nộp thuế cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Thực hiện tính tổng thu nhập bao gồm tiền lương đã nhận.
 • Bước 2: Tính các khoản được miễn thuế bao gồm các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật, ví dụ như tiền làm thêm giờ, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm tiền làm việc vào ban đêm, thu nhập của thuyền viên là công dân Việt Nam làm việc cho các hãng tàu vận tải quốc tế của Việt Nam hoặc các hãng tàu của nước ngoài.
 • Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế bằng công thức số (3).
 • Bước 4: Tính các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc, đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Bước 5: Thực hiện tính thu nhập tính thuế theo công thức số (2).

Sau đó, để xác định mức thuế suất, người nộp thuế cần áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22, Luật Thuế TNCN năm 2007.

2.2. Đối với cá nhân không lưu trú

Theo quy định, các cá nhân không cư trú sẽ không được áp dụng khoản giảm trừ gia cảnh. Do đó, nếu có thu nhập chịu thuế lớn hơn 0, họ sẽ phải nộp thuế thu nhập với mức thuế suất 20% được áp dụng trên thu nhập chịu thuế.

Các khoản được giảm trừ bao gồm các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp khuyến học, nhân đạo, và làm từ thiện.

Theo khoản 1 Điều 18 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế TNCN phải nộp đối với cá nhân không cư trú sẽ được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Trong đó, thu nhập chịu thuế bao gồm tổng tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác mà cá nhân nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, và được xác định tương tự như thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú.

Tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

3. Hướng dẫn các bước tự quyết toán online 2023

3.1. Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

 • Thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến thu nhập và chi phí trong năm tài chính trước đó. Điều này bao gồm các hồ sơ thu nhập từ công việc, các khoản thu nhập từ đầu tư, lợi nhuận từ kinh doanh, các hóa đơn và giấy tờ liên quan đến chi phí, khấu trừ và ưu đãi thuế.

3.2. Bước 2: Xác định thu nhập và khấu trừ

 • Phân loại các khoản thu nhập của bạn thành các danh mục như thu nhập lương, thuế lợi tức, thuế lợi nhuận từ đầu tư, thuế lợi nhuận từ kinh doanh, và các khoản thuế khác.
 • Xác định các khoản khấu trừ và ưu đãi thuế phù hợp với tình hình cá nhân của bạn, như khấu trừ gia cảnh, khấu trừ chi phí công tác, khấu trừ chi phí y tế, và các ưu đãi thuế khác.

3.3. Bước 3: Sử dụng phần mềm quản lý thuế

 • Kiểm tra xem có sẵn phần mềm quản lý thuế trực tuyến phù hợp với quốc gia hoặc khu vực của bạn hay không. Nếu có, tải xuống và cài đặt phần mềm.
 • Nếu không có phần mềm quản lý thuế, bạn có thể sử dụng các biểu mẫu thuế do cơ quan thuế cung cấp hoặc các công cụ quản lý thuế trực tuyến khác.

Tính thuế thu nhập thông qua các phần mềm quản lý thuế

3.4. Bước 4: Nhập thông tin và tính toán

 • Mở phần mềm quản lý thuế hoặc biểu mẫu thuế và nhập thông tin cá nhân, thu nhập và khấu trừ của bạn.
 • Theo dõi các hướng dẫn trên phần mềm hoặc biểu mẫu để tính toán số TTNCN mà bạn phải nộp.

3.5. Bước 5: Xem xét và kiểm tra

 • Xem xét lại tất cả các thông tin đã nhập và đảm bảo rằng chúng đúng và đầy đủ.
 • Kiểm tra lại tính toán thuế của bạn để đảm bảo không có lỗi và đáp ứng đúng các quy định thuế.

3.6. Bước 6: Nộp và thanh toán thuế

 • Lưu thông tin thuế của bạn và đảm bảo rằng bạn đã sao lưu hoặc in bản sao thứ nhất cho tài liệu cá nhân của mình.
 • Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, nộp tờ khai TTNCN và thanh toán số thuế phải nộp trong thời hạn quy định.

Hoàn tất quá trình khi hoàn tất đóng thuế

 4. Thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ

4.1. Thu nhập chịu thuế

 • Lương, tiền công, thù lao, tiền thưởng, tiền lãi và các khoản thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng.
 • Tiền lương, tiền công, thù lao, tiền thưởng, tiền lãi và các khoản thu nhập khác từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Tiền lương, tiền công, thù lao, tiền thưởng, tiền lãi và các khoản thu nhập khác từ các tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc địa chỉ kinh doanh tại Việt Nam.
 • Tiền thưởng, tiền lãi và các khoản thu nhập khác từ các khoản tiết kiệm, đầu tư, chứng khoán, bất động sản.
 • Các khoản thu nhập khác như trúng số, thừa kế, quà tặng, giải thưởng, hoa hồng, tiền trợ cấp và các khoản thu nhập khác từ các nguồn khác.

Tìm hiểu vì thu nhập chịu thuế

4.2. Khoản giảm trừ

(1) Số tiền được khấu trừ từ thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương và tiền công của cá nhân cư trú, được gọi là giảm trừ gia cảnh, được quy định trong Luật Thuế TNCN.

Năm 2023, theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) và giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

(2) Các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN) và các khoản bảo hiểm trong một số lĩnh vực nghề nghiệp đặc biệt được tính vào khoản giảm trừ.

(3) Việc đóng góp cá nhân cho các tổ chức từ thiện, khuyến học hoặc nhân đạo cũng được tính vào khoản giảm trừ. Tuy nhiên, mức giảm trừ tối đa phải không vượt quá thu nhập tính thuế và người nộp thuế phải có tài liệu chứng minh cho việc đóng góp này.

Để tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký và được cấp mã số thuế.
 • Thiết yếu phải có hồ sơ chứng minh về tình trạng người phụ thuộc.

Tìm hiểu các khoản giảm trừ thuế TNCN

Với bài viết trên, The Smile cập nhật những thông tin mới nhất về thuế thu nhập cá nhân và giới thiệu các cách tính thuế TNCN đơn giản, dễ thực hiện cho độc giả. Hy vọng rằng bài viết này sẽ mang đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá