Đặt tên công ty như thế nào cho đúng luật?

dat-ten-cong-cong-ty-nhu-the-nao-cho-dung-luat-thumnail
Đặt tên công ty như thế nào cho đúng luật?

Đặt tên công ty là một quy trình quan trọng khi bắt đầu một doanh nghiệp. Tên công ty không chỉ đơn giản là một từ hoặc một cụm từ, mà nó mang trong mình ý nghĩa và giá trị đại diện cho thương hiệu và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc đặt tên công ty cần tuân thủ các quy định và luật lệ để đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với quy chuẩn xã hội. 

Vậy, để đặt tên công ty đúng luật, chúng ta cần quan tâm đến những yếu tố nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Đặt tên công ty thế nào mới đúng luật?

1. Tầm quan trọng của việc đặt tên công ty mới 

 • Việc đặt tên công ty là một quá trình quan trọng và không thể coi thường. Khi khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp, việc chọn một cái tên phù hợp không chỉ đơn thuần là một bước thủ tục hình thức, mà nó còn mang theo ý nghĩa sâu sắc và ảnh hưởng lớn đến sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.
 • Tên công ty không chỉ đơn giản là một cụm từ hay một từ ngắn gọn để nhận diện doanh nghiệp. Nó trở thành biểu tượng đại diện cho giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh và sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp đó. Một tên công ty độc đáo, dễ nhớ và phù hợp có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên và tạo sự tò mò trong tâm trí khách hàng.
 • Việc đặt tên công ty cần tuân thủ các quy định pháp lý và luật lệ để đảm bảo tính hợp pháp và tránh xung đột với các doanh nghiệp khác. Điều này có thể liên quan đến việc kiểm tra sự sẵn có của tên trong danh sách công ty đã đăng ký, đảm bảo không vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và tuân thủ các quy định về ngôn ngữ phù hợp và không phản cảm.

Việc đặt tên công ty rất quan trọng, ảnh hưởng một phần đến thành công của công ty.

2. Đặt tên công ty thế nào mới đúng luật?

2.1. Tên công ty đặt bằng tiếng Việt

 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, việc đặt tên công ty phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Trước tiên, tên công ty phải được đặt bằng tiếng Việt và gồm hai thành phần chính theo thứ tự sau: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Loại hình doanh nghiệp sẽ được viết dưới dạng “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, “Công ty cổ phần”, “công ty CP” đối với công ty cổ phần, “Công ty hợp danh”, “công ty HD” đối với công ty hợp danh, “Doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN”, “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng của công ty sẽ được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và sự phù hợp văn hóa trong đặt tên công ty.

Đặt tên công ty bằng tiếng Việt đảm bảo theo quy định pháp luật cũng như phù hợp văn hóa.

2.2. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và viết tắt

 • Theo Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cũng có thể đặt tên bằng tiếng nước ngoài. Điều này có nghĩa là tên công ty sẽ được dịch từ tiếng Việt sang một trong những ngôn ngữ hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài thì tên riêng công ty có thể được giữ nguyên hoặc là sẽ dịch theo ý nghĩa tương ứng.
 • Ngoài ra, công ty cũng có thể sử dụng tên viết tắt. Tên viết tắt có thể là viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài của công ty. Việc sử dụng tên viết tắt giúp ngắn gọn hóa và dễ nhớ trong các tài liệu và giao tiếp hàng ngày.

Luật cũng cho phép đặt tên công ty theo tiếng nước ngoài.

2.3. Đặt tên cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 • Theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, việc đặt tên cho chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của công ty cũng cần tuân thủ một số quy định. Đặt tên cho các đơn vị trên phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái của tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số, các ký hiệu.
 • Khi đặt tên, cần bao gồm cụm từ phù hợp để chỉ rõ loại đơn vị mà nó đại diện, ví dụ như “Chi nhánh” đối với chi nhánh, “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh. Tên riêng của đơn vị này phải phù hợp với mục đích và hoạt động của nó, đồng thời không được sử dụng cụm từ “công ty” hoặc “doanh nghiệp” trong phần tên riêng này.
 • Ngoài ra, theo Nghị định 01/2021, ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của công ty có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh, trong khi tên viết tắt có thể được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc là tên bằng tiếng nước ngoài.

Đặt tên cho chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của công ty phải được viết bằng các chữ cái trong tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số, các ký hiệu.

3. Những điều cấm khi đặt tên cho công ty

Trong quá trình đặt tên doanh nghiệp, có một số quy định cấm sau:

 • Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước, trừ khi doanh nghiệp đó đã giải thể hoặc là có quyết định có hiệu lực từ Tòa án tuyên bố doanh nghiệp đó bị phá sản. Tên trùng nghĩa là tên tiếng Việt của doanh nghiệp mới đề nghị đăng ký hoàn toàn trùng giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Một số trường hợp được xem là tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trước bao gồm:
 • Tên của doanh nghiệp mới chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại cũ đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc là một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó.
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu như “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-“, “_” hoặc từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.  Cũng như việc sử dụng các cụm từ như “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”…

Không được đặt tên trùng, gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước.

 • Cấm sử dụng tên cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp… làm toàn bộ hoặc là một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ khi là có được sự chấp thuận từ cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Không được từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.

Không dùng tên cơ quan nhà nước, từ ngữ vi phạm lịch sử, văn hóa… khi đặt tên công ty.

4. Cách tra cứu tên công ty để không trùng

Trước khi đặt tên công ty, cần tra cứu để đảm bảo không trùng với công ty đã đăng ký. 

 • Truy cập Trang chủ của Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Chọn Dịch vụ công. Chọn vào Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.
 • Đăng ký tài khoản, đăng nhập vào Hệ thống bằng tài khoản đã tạo, chọn Đăng ký doanh nghiệp, chọn Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, chọn Tiếp theo.
 • Chọn Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc, chọn Tiếp theo.
 • Chọn loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập, ví dụ: Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần…, chọn Tiếp theo.
 • Chọn các giấy tờ cần nộp qua mạng điện tử: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách thành viên, Bản sao Giấy chứng thực cá nhân, Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Chọn Tiếp theo, chọn Bắt đầu.
 • Nhập tên công ty dự định thành lập vào phần Tên doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc.
 • Kiểm tra cả tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty dự định thành lập xem có trùng không.

Nên tra cứu tên công ty để không đặt trùng.

Việc đặt tên công ty không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ các quy định mà còn phản ánh sự sáng tạo và tầm nhìn của doanh nghiệp. Một tên công ty phù hợp và gợi nhớ có thể giúp tạo dựng một hình ảnh mạnh mẽ và tạo niềm tin cho khách hàng và cộng đồng. Do đó, khi đặt tên công ty, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo rằng tên công ty của quý khách hàng không chỉ tuân thủ luật pháp mà còn thể hiện đúng giá trị và mục đích của doanh nghiệp.

The Smile hiểu rằng quá trình đặt tên công ty có thể là một nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành nghề kinh doanh và thị trường mục tiêu. Nếu quý khách cần thêm thông tin về dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với The Smile ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và chuyên sâu.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá