Cơ quan thuế là gì? Chức năng và nhiệm vụ như thế nào?

co-quan-thue-la-gi-chuc-nang-nhiem-vu-nhu-the-nao-thumbnail
Cơ quan thuế là gì? Chức năng và nhiệm vụ như thế nào?

Bài viết sau sẽ giải thích chi tiết về cơ quan thuế, chức năng và nhiệm vụ của nó.

Tìm hiểu về cơ quan thuế cũng như chức năng và nhiệm vụ của nó.

Tìm hiểu về CQT cũng như chức năng và nhiệm vụ của nó.

1. Tìm hiểu cơ quan thuế (CQT) là gì?

Cơ quan thuế là tổ chức do Nhà nước thành lập để quản lý và thu thuế vào Ngân sách nhà nước. CQT gồm các cấp: Tổng cục thuế là CQT cấp trung ương, Cục thuế là CQT cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương, Chi cục thuế là CQT cấp huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

Các hoạt động quản lý thuế gồm có như sau:

 • Hoạt động đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.
 • Việc hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế.
 • Khoanh tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt, xóa nợ tiền thuế; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế và nộp dần tiền thuế nợ.
 • Quản lý thông tin người nộp thuế, các hóa đơn, chứng từ liên quan.
 • Việc kiểm tra, thanh tra thuế, thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế.
 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính quản lý thuế.
 • Xử phạt các vi phạm hành chính về quản lý thuế.
 • Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thuế.
 • Hợp tác quốc tế về thuế.
 • Tuyên truyền cũng như hỗ trợ người nộp thuế.

Những hoạt động này được quy định tại các quy định pháp luật liên quan đến quản lý thuế.

Cơ quan thuế là cơ quan quản lý và thu thuế vào Ngân sách nhà nước.

CQT là cơ quan quản lý và thu thuế vào Ngân sách nhà nước.

2. Chức năng và nhiệm vụ

2.1. Vị trí và chức năng

Các CQT có địa vị pháp lý cũng như chức năng khác nhau:

 • Tổng cục Thuế: là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, có trách nhiệm thực hiện chức năng tham mưu và giúp Bộ trưởng quản lý thuế trên toàn quốc, bao gồm: thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý thuế theo quy định pháp luật. Tổng cục Thuế quản lý thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước và được tổ chức thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý thuế trên cả nước. 

 • CQT ở Trung ương: bao gồm nhiều đơn vị như Vụ Chính sách, Vụ Tài vụ, Quản trị, Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Dự toán thu thuế, Thanh tra, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Đơn vị sự nghiệp: Trường Nghiệp vụ thuế, Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, Đơn vị sự nghiệp: Tạp chí Thuế, và Vụ Kiểm tra nội bộ.
 • CQT ở địa phương: gồm Cục Thuế cấp tỉnh và Chi cục Thuế cấp huyện, trực thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế cấp tỉnh.

Cơ quan Thuế ở địa phương gồm Cục Thuế cấp tỉnh và Chi cục Thuế cấp huyện.

CQT ở địa phương gồm Cục Thuế cấp tỉnh và Chi cục Thuế cấp huyện.

 • CácCQT có trách nhiệm quản lý và thu thuế vào ngân sách nhà nước. Tổng cục Thuế và các CQT ở Trung ương và địa phương đều có chức năng và trách nhiệm khác nhau.
 • Các cơ quan thuế đều có trách nhiệm quản lý và thu thuế vào ngân sách quốc gia.

Các CQT đều có trách nhiệm quản lý và thu thuế vào ngân sách quốc gia.

2.2. Nhiệm vụ

CQT là một tổ chức do Nhà nước thành lập nhằm quản lý và thu thuế vào ngân sách nhà nước. 

Các nhiệm vụ của cơ quan thuế bao gồm:

 • Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, quy trình nghiệp vụ, văn bản quy phạm nội bộ và văn bản cá biệt thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý Tổng cục Thuế sau khi đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế có nhiệm vụ ban hành các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ.

CQT có nhiệm vụ ban hành các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ.

 • Quản lý thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm:

– Hướng dẫn và giải thích chính sách thuế của Nhà nước.

– Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình theo quy định pháp luật.

– Tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, các nghiệp vụ khác.

– Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế, bồi thường thiệt hại cho người nộp đi thuế.

– Bảo vệ tuyệt đối bí mật thông tin của người nộp thuế.

– Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định pháp luật.

– Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Ủy nhiệm cho cơ quan, tổ chức trực tiếp thu một số khoản thuế theo quy định pháp luật.

Cơ quan thuế quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

CQT quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

 • Họ cũng phải áp dụng các biện pháp hành chính để đảm bảo thực thi pháp luật về thuế.
 • Lập hồ sơ kiến nghị khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.
 • Thanh tra chuyên ngành thuế, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế. 
 • Họ cũng phải phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản và kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

Thêm vào đó,CQT còn có các nhiệm vụ khác được quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg và quy định pháp luật khác.

Như vậy, CQT đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý thuế và đảm bảo việc thu thuế diễn ra một cách công bằng và hiệu quả. Chức năng và nhiệm vụ của CQT bao gồm thu thuế, kiểm tra và giám sát tuân thủ thuế, đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế, xử lý vi phạm thuế và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài chính. Điều này đảm bảo rằng nguồn thu ngân sách được tập trung và sử dụng một cách hiệu quả, đồng thời mang lại sự công bằng và tin tưởng cho hệ thống thuế của một quốc gia.

Cơ quan thuế thanh tra chuyên ngành thuế, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý.

CQT thanh tra chuyên ngành thuế, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý.

3. Hóa đơn điện tử có mã của CQT là gì?

3.1. Hóa đơn điện tử có mã CQT

Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế là loại hóa đơn điện tử thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được cấp mã bởi CQT, dùng để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. 

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã gồm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng có thể sử dụng nếu đáp ứng các tiêu chí doanh nghiệp siêu nhỏ.

Để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử có mã, người nộp thuế có thể thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Trường hợp CQT thông báo yêu cầu chuyển đổi, người nộp thuế phải thực hiện trong 10 ngày làm việc từ ngày thông báo.

3.2. Hóa đơn điện tử không có mã CQT

Hóa đơn không có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, theo điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

3.3. Tra cứu mã cơ quan thu thuế 

2 cách tra cứu mã cơ quan thu thuế:

 • Cách 1: Truy cập https://hoadondientu.gdt.gov.vn, nhập thông tin và tìm kiếm để tra cứu hóa đơn có mã của cơ quan thuế và xem trạng thái hóa đơn.
 • Cách 2: Đăng nhập tài khoản cấp từ CQT tại https://hoadondientu.gdt.gov.vn, chọn “Tra cứu hoá đơn”, sau đó tìm kiếm và xem thông tin hóa đơn.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về CQT, chức năng và nhiệm vụ của họ. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về lĩnh vực thuế, đừng ngần ngại liên hệ với The Smile. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi của bạn một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy gọi ngay số hotline để được hỗ trợ!

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá