Cách tính thuế thu nhập cá nhân online

cach-tinh-thue-TNCN-online-2023-1
Cách tính thuế thu nhập cá nhân online

Bài viết sau đây của The Slime sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân online , mời các bạn cùng theo dõi!

1. Thuế TNCN là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là số tiền mà những người có thu nhập phải đóng góp vào ngân sách quốc gia thông qua việc trích nộp một phần thuế từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác, sau khi đã áp dụng các khoản miễn giảm. Hệ thống thuế thu nhập cá nhân này không áp dụng đối với những người có thu nhập thấp, nhằm đảm bảo tính công bằng và giúp làm giảm khoảng cách xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp

Theo quy định, có 2 nhóm đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Chi tiết như sau:

 • Cá nhân cư trú: Thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên thu nhập từ cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không quan trọng nơi mà thu nhập đó được trả vào tài khoản của người đó.
 • Cá nhân không cư trú: Thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi mà thu nhập đó được trả hoặc nhận.

2. Các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn, các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có quyền ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương và tiền công. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công, họ cũng có khả năng tự trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế theo nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN.

Những nhóm đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN?

2.1. Đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, có các quy định cụ thể sau đây:

 1. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và tiền công, nếu họ ký hợp đồng lao động kéo dài từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, họ phải thực hiện việc quyết toán thuế, ngay cả khi họ không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
 2. Trong trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới thuộc cùng một hệ thống, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.
 3. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, họ cũng phải quyết toán thuế, ngay cả khi họ không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Đồng thời, nếu họ có thu nhập vãng lai từ các nơi khác, tính bình quân hàng tháng không vượt quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế 10%, họ không cần phải quyết toán thuế cho phần thu nhập này.
 4. Sau khi cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân. Trong trường hợp cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của mình. Thay vào đó, họ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân và ghi thông tin sau vào góc dưới bên trái của chứng từ này: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN,” để cá nhân có thể trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

2.2. Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Các tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương và tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN, không phân biệt có khấu trừ thuế hay không, và có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

 • Trong trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống và thuộc diện được miễn thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải khai báo thông tin về cá nhân nhận thu nhập đó trong hồ sơ khai quyết toán thuế của mình. Tuy nhiên, tổ chức không cần tổng hợp số thuế phải nộp thêm của các cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.
 • Trường hợp cá nhân là người lao động được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới thuộc cùng một hệ thống, tổ chức mới phải thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập mà tổ chức cũ đã trả cho cá nhân. Tổ chức mới cũng cần thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

2.3. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Về phần cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế:

 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và tiền công trực tiếp thực hiện khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trong trường hợp có số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa, họ có thể đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Đối với cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên, thì năm quyết toán đầu tiên sẽ là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Cá nhân nước ngoài, trước khi xuất cảnh sau khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trong trường hợp cá nhân chưa hoàn tất thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế, họ có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác để thực hiện quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.
 • Tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa của cá nhân.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và tiền công và đồng thời được xem xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế, không được ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải tự trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

3. Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2024

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một trách nhiệm quan trọng của các tổ chức và cá nhân trả tiền lương và tiền công.

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2024 được quy định ra sao?

 Thời hạn cuối cùng cho việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là như sau:

 • Đối với cá nhân quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ quyết toán là ngày cuối cùng của tháng thứ 4, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14).
 • Đối với tổ chức chi trả thu nhập, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là ngày cuối cùng của tháng thứ ba, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp năm dương lịch kết thúc vào ngày 31/03/2024 (ngày nghỉ – Chủ nhật), thì thời hạn nộp được kéo dài đến ngày làm việc tiếp theo, tức là ngày 01/04/2024.

4. Cách tính thuế TNCN online 2024

Trước khi tính thuế TNCN, bạn cần nắm rõ công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

(1): Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế – Các khoản giảm trừ

(3): Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế

Có nhiều cách để tính thuế TNCN online 

4.1. Tính thuế TNCN online trên LuatVietNam

Thay vì phải sử dụng các công thức tính như đã được đề cập ở trên, ngày nay, người nộp thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua hệ thống của LuatVietNam theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào trang web hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân của LuatVietNam tại địa chỉ https://luatvietnam.vn/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html
 • Bước 2: Nhập tổng thu nhập của mình (điều này là bắt buộc). Ví dụ, nếu tổng thu nhập hàng tháng của bạn là 20 triệu VNĐ
 • Bước 3: Nhập số lượng người phụ thuộc của mình. Ví dụ, nếu bạn có 2 người phụ thuộc
 • Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả về số thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải nộp trong tháng đó. Ví dụ, nếu kết quả là 10.000 VNĐ.

Lưu ý: Tổng thu nhập bao gồm lương tháng (sau khi đã trừ đi bảo hiểm bắt buộc) và số tiền thưởng. Hệ thống này áp dụng cho tổng thu nhập từ tiền lương và tiền công, cũng như cho những người nhận lương net (lương đã được trừ đi 10.5% bảo hiểm).

Cách tính thuế TNCN trực tuyến được diễn giải như sau:

 • Giảm trừ bản thân là 11.000.000 VNĐ.
 • Giảm trừ cho người phụ thuộc là 2 x 4.400.000 = 8.800.000 VNĐ.
 • Thu nhập chịu thuế = 20.000.000 – 11.000.000 – 8.800.000 = 200.000 VNĐ.

Bậc 1: Thu nhập chịu thuế từ 0 đến 5 triệu đồng, thuế suất là 5%. Vậy, thuế thu nhập cá nhân của bạn là 10.000 VNĐ.

Như vậy, bạn sẽ phải nộp 10.000 VNĐ là thuế thu nhập cá nhân của bạn.

4.2. Tính thuế thu nhập cá nhân trên Thuvienphapluat

Để tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến bằng tiện ích tính thuế TNCN trên trang web Thuvienphapluat, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập tiện ích tính thuế TNCN của Thuvienphapluat tại địa chỉ https://thuvienphapluat.vn/tien-ich/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html.
 • Bước 2: Nhập số thu nhập hàng tháng, thường được lấy từ tiền lương ghi trên hợp đồng. Ví dụ, nếu thu nhập hàng tháng của bạn là 20 triệu đồng.
 • Bước 3: Nhập số tiền bạn đã đóng vào bảo hiểm. Nếu bạn không đóng bảo hiểm, bạn có thể nhập số 0.
 • Bước 4: Nhập số người phụ thuộc của bạn. Ví dụ, nếu bạn có 2 người phụ thuộc như vợ và con cái, bạn sẽ nhập là 2.
 • Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả về số tiền thuế thu nhập cá nhân mà bạn phải nộp.

Lưu ý: Thu nhập hàng tháng được tính bằng tiền lương từ hợp đồng, và hệ thống này đã tính các khoản giảm trừ sau đây:

 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Mức tiền lương thấp nhất để đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) không thấp hơn mức tối thiểu vùng tại thời điểm đóng, áp dụng cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Cách tính thuế TNCN trên Thuvienphapluat được diễn giải như sau:

 • Mức đóng bảo hiểm: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).
 • Tổng số tiền đóng bảo hiểm bắt buộc = 0 x 8% + 0 x 1,5% + 0 x 1% = 0 đồng.
 • Giảm trừ bản thân là 11.000.000 đồng.
 • Giảm trừ cho người phụ thuộc là 2 x 4.400.000 = 8.800.000 đồng.
 • Thu nhập chịu thuế = 20.000.000 – 0 – 11.000.000 – 8.800.000 = 200.000 đồng.
 • Mức thuế áp dụng đối với 200.000 đồng theo bảng biểu thuế lũy tiến từng phần là 5%.
 • Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 200.000 x 5% = 10.000 đồng.

Như vậy, với những cách tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến trên, người nộp thuế có thể dễ dàng tính toán số tiền thuế TNCN mà họ phải nộp một cách thuận tiện và dễ dàng.

4.3. Tính thuế thu nhập cá nhân bằng bảng tính Excel

Để thuận tiện cho việc tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến, bạn cũng có thể sử dụng bảng tính Excel và làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập đường link sau: Bảng tính Excel tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Bước 2: Nhập tổng thu nhập của bạn.
 • Bước 3: Nhập mức lương đóng Bảo hiểm (lương cơ bản).
 • Bước 4: Nhập số người phụ thuộc.
 • Bước 5: Nhập các khoản được trừ khác (nếu có).

Kết quả sẽ tự động tính dựa trên công thức đã được cài đặt sẵn.

Lưu ý: Mức tiền lương thấp nhất để đóng BHXH không được thấp hơn mức tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

5 Cách tự quyết toán thuế TNCN online 

Việc tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trực tuyến trở nên ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết. 

Các cá nhân hoàn toàn có thể tự quyết toán thuế TNCN online 

Để thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tuyến, bạn cần thực hiện một số bước đơn giản như sau:

Bước 1: Để bắt đầu quá trình tự quyết toán thuế TNCN trực tuyến, hãy truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn/

Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, bạn sẽ cần thực hiện đăng ký tài khoản để có thể truy cập vào hệ thống.

Bước 2: Truy cập hệ thống quyết toán thuế cá nhân

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản đăng nhập trước đó, hãy chọn tùy chọn “Đăng nhập” và nhập đúng thông tin trong bảng (2) bao gồm “Mã số thuế” và “Mã kiểm tra”. Sau đó, nhấn vào “Tiếp tục” để tiếp tục quá trình quyết toán thuế.

Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang đăng nhập. Tại đây, bạn cần tiếp tục điền đầy đủ thông tin cá nhân vào các trường tương ứng bao gồm:

 • Mã số thuế
 • Ngày cấp mã số thuế
 • Cơ quan thuế tỉnh/Thành phố
 • Cơ quan quản lý thuế

Khi bạn đã hoàn tất việc nhập thông tin, hãy nhấn vào ô “đăng nhập” để tiếp tục quá trình.

Bước 3: Lựa chọn “Quyết toán thuế” và sau đó chọn “Kê khai thuế trực tuyến”.

Hệ thống sẽ hiển thị bảng chọn thông tin tờ khai. Ở đây, bạn cần điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, trong đó nhớ (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập. Các thông tin cần điền gồm:

 • Tên người gửi*: Thông tin này hệ thống sẽ điền tự động dựa trên thông tin đăng ký của bạn.
 • Địa chỉ liên hệ*: Hệ thống sẽ tự động điền dựa trên thông tin đăng ký của bạn.
 • Điện thoại liên lạc*: Thông tin này sẽ được điền tự động dựa trên thông tin đăng ký thuế của bạn.
 • Địa chỉ email*: Hệ thống sẽ tự động điền dựa trên thông tin đăng ký thuế của bạn.
 • Lựa chọn tờ khai: Tùy thuộc vào trường hợp của bạn, bạn sẽ lựa chọn tờ khai phù hợp.
 • Cục Thuế: Thông tin này hệ thống sẽ tự động điền dựa trên thông tin đăng ký của bạn.
 • Chi cục Thuế: Hệ thống sẽ tự động điền dựa trên thông tin đăng ký của bạn.
 • Loại tờ khai: Tùy thuộc vào trường hợp của bạn, bạn có thể lựa chọn tờ khai chính thức hoặc tờ khai bổ sung.
 • Năm kê khai: Thông tin này hệ thống sẽ tự động điền dựa trên thông tin đăng ký của bạn (nhưng có thể sửa đổi).

Tại phần chọn tờ khai, nếu bạn tự quyết toán thuế TNCN, bạn cần lựa chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Tham khảo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Tiếp theo, hãy tích chọn ô tương ứng với trường hợp quyết toán thuế của bạn theo 1 trong 3 trường hợp sau:

Các trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế TNCN được chia thành ba trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Đối với người nộp thuế chỉ có một nguồn thu nhập trực tiếp trong năm, chẳng hạn từ công việc làm tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn thu nhập từ nước ngoài (không có khấu trừ tại nguồn). Trong trường hợp này, người nộp thuế sẽ chọn cơ quan thuế mà họ đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” để khai thuế trực tiếp trong năm. (Đây là trường hợp cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập trực tiếp.)
 • Trường hợp 2: Đối với người nộp thuế khai thuế trực tiếp trong năm với hai nguồn thu nhập trở lên, bao gồm cả trường hợp có thu nhập thuộc diện khai thuế trực tiếp trong năm và thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Trong trường hợp này, người nộp thuế sẽ tự kê khai thông tin về các nguồn thu nhập và thông tin liên quan. (Đây là trường hợp cá nhân có thu nhập từ ít nhất hai nơi khác nhau.)
 • Trường hợp 3: Đối với người nộp thuế không khai thuế trực tiếp trong năm, chỉ có thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Trong trường hợp này, người nộp thuế sẽ khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc (nếu có). (Đây là trường hợp người nộp thuế không tự quyết toán thuế trực tiếp và chỉ có thu nhập từ tổ chức đã khấu trừ.)

Để quyết toán thuế, bạn cần chọn “Quyết toán theo năm dương lịch” và loại tờ khai “Tờ khai chính thức“. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, hãy nhấn vào “Tiếp tục” để tiếp tục quá trình quyết toán.

Bước 4: Kê khai thông tin trực tuyến

Tiếp theo, bạn sẽ điền thông tin nộp thuế theo mẫu trên tờ khai thuế.

Hãy chắc chắn rằng bạn điền đầy đủ và chính xác các mục thông tin. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, hãy nhấn vào “Hoàn thành kê khai”.

Bước 5: Xuất file XML

Nhấn vào tùy chọn “Xuất file XML” để tải về tờ khai mẫu đã được điền thông tin về máy tính của bạn.

Bước 6: Nộp tờ khai

Chọn “Nộp tờ khai” và sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai. Nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất quá trình nộp tờ khai.

Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ hiển thị thông báo nộp tờ khai thành công.

Bước 7: In tờ khai

Khi bạn đã xuất file “XML,” hệ thống sẽ tạo ra một tài liệu tờ khai theo định dạng XML. Bạn cần thực hiện việc “In tờ khai” để chuẩn bị hồ sơ khấu trừ thuế cho cơ quan thuế.

Mở file “XML” sau đó chọn in ra hai bản và sau đó ký tên lên cả hai bản.

Bước 8: Nộp chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế tại Bộ phận Một Cửa

Mang theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế, và tờ khai thuế (đã có chữ ký) đến Bộ phận Một Cửa của cơ quan thuế nơi bạn đã nộp tờ khai trực tuyến để hoàn tất quy trình nộp thuế.

Trên đây, The Smile đã hướng dẫn bạn cách tính thuế TNCN online cũng như các bước để quyết toán thuế TNCN trực tuyến. Hy vọng bài viết sẽ đem đến thông tin hữu ích cho bạn. Trường hợp bạn cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thuế TNCN, xin vui lòng liên hệ với The Smile. Đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và cung cấp thông tin chi tiết để hỗ trợ bạn.

Nếu bạn đang cần dịch vụ kế toán trọn gói, thuế, hay thủ tục thành lập công ty có thể liên hệ với The Smile.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ thành lập công ty – Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá