Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên phần mềm HTKK

cach-lap-bctc
Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên phần mềm HTKK

Nếu bạn muốn biết cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK làm sao để tuân thủ đúng quy định pháp luật, hãy đọc ngay bài viết này!

1. Những điều cần biết trước khi lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên HTKK

1.1 Cần phải xác định chắc chắn chế độ kế toán của doanh nghiệp

Trước khi tạo BCTC theo Thông tư 133 trên phần mềm HTKK (hỗ trợ kê khai), doanh nghiệp cần đảm bảo rằng chế độ kế toán của họ phù hợp với định dạng báo cáo tài chính này.

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể tuân theo chế độ kế toán được quy định trong Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ phải tuân theo chế độ kế toán quy định trong Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ được định nghĩa là những doanh nghiệp có phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên thu nhập và tỷ lệ phần trăm doanh thu từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Trước khi lập BCTC cần xác định chắc chắn chế độ kế toán của doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, được xác định trong mọi lĩnh vực và mọi phần tử kinh tế, tuân theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, các loại doanh nghiệp sau sẽ không được áp dụng chế độ này: doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu hơn 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, cũng như các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

Do đó, tất cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đều có thể sử dụng báo cáo tài chính theo Thông tư 133 trên phần mềm HTKK. Riêng đối với các doanh nghiệp lớn, họ sẽ áp dụng chế độ báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

1.2 Nắm rõ yêu cầu một bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Thường, một bộ BCTC theo Thông tư 133 sẽ gồm những yêu cầu sau đây:

 • Báo cáo tài chính.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Một bộ BCTC sẽ có 5 thành phần 

 • Thuyết minh BCTC.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Tờ khai mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên phần mềm HTKK

Bước 1: Lập bảng cân đối kế toán – báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bước đầu tiên trong cách làm báo cáo tài chính đó chính là lập bảng cân đối kế toán – báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Trước hết, thực hiện đăng nhập vào phần mềm HTKK phiên bản 4.3.8 và sau đó chọn tệp “Báo cáo tài chính” -> chọn “Bộ báo cáo tài chính (B01a-DNN)”.

Khi đã chọn “Bộ báo cáo tài chính (B01a-DNN)”, trên màn hình sẽ xuất hiện các trường sau đây để điền thông tin:

 • Năm: Năm tài chính.
 • Từ ngày… đến ngày.
 • Tiếp theo, bạn cần chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”.
 • Dưới cùng, bạn cần chọn “KQHĐKD”, “LCTTGT hoặc LCTTTT”.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin vào các trường này, bạn chỉ cần đánh dấu “Đồng ý”, và màn hình sẽ tự động chuyển sang các báo cáo cần lập.

Nếu phát hiện ra các sai sót khi lập BCTC, cần lập bảng cân đối kế toán để nộp BCTC bổ sung

 • Bảng cân đối kế toán 
 • Tiếp theo nhập các chỉ tiêu vào các đầu mục trong bảng cân đối kế toán mà phần mềm hiển thị
 • Tiếp theo, thực hiện việc nhấn vào tùy chọn “Ghi” để đảm bảo rằng dữ liệu đã được lưu thành công trên màn hình hiển thị.
 • Sau đó, bạn hãy lựa chọn “Xuất dữ liệu dưới định dạng XML,” sau đó lưu lại tệp để có thể gửi cho cơ quan thuế (nhớ không thay đổi định dạng tên tệp).

Bảng cân đối kế toán cũng cần được chú ý chỉnh sửa lại cho chính xác

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Để lập báo cáo kết quả kinh doanh, bạn cần điền đầy đủ các chỉ tiêu như sau:

 • Tại các mã số 01, 21, 31, 32, 51: Bạn phải nhập số kiểu >=0.
 • Tại mã số 02: Hãy điền số kiểu >=0. Sau đó, hãy kiểm tra rằng chỉ tiêu [02] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [01]. Nếu bạn không thực hiện điều này, hệ thống sẽ cảnh báo màu vàng.
 • Tại mã số 10: Giá trị này được tính bằng công thức [10] = [01] – [02], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Đối với mã số 11 và 22: Bạn có thể nhập số âm hoặc dương.
 • Mã số 20: Giá trị này được tính bằng công thức [20] = [10] – [11], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Tại mã số 23: Bạn phải nhập số âm hoặc dương. Sau đó, bạn cần kiểm tra rằng chỉ tiêu [23] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [22]. Hệ thống sẽ cảnh báo màu đỏ nếu bạn không tuân theo điều này.
 • Mã số 24: Bạn có thể nhập số âm hoặc dương.
 • Tại mã số 30: Giá trị này được tính bằng công thức [30] = [20] + [21] – [22] – [24], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Mã số 40: Giá trị này được tính bằng công thức [40] = [31] – [32], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Mã số 50: Giá trị này được tính bằng công thức [50] = [30] + [40], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Cuối cùng, tại mã số 60: Giá trị này được tính bằng công thức [60] = [50] – [51], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng cần được làm lại một cách chính xác, cẩn thận

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Ở đây, bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng phương pháp trực tiếp. Theo hướng dẫn này, bạn sẽ thực hiện việc nhập các chỉ tiêu theo cách sau:

 • Chi tiêu lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:
 • Mã số 01 và 06: Bạn cần nhập số kiểu >=0.
 • Mã số 02, 03, 04, 05, 07: Hãy nhập <=0 và hiển thị (…).
 • Cuối cùng, mã số 20.
 • Chi tiêu lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:
 • Mã số 21: Bạn nhập số <=0 và hiển thị (…).
 • Mã số 22: Bạn có thể nhập số âm hoặc dương.
 • Mã số 23: Bạn hãy nhập số kiểu <=0.
 • Mã số 24 và 25: Hãy nhập số kiểu >=0.
 • Cuối cùng, mã số 30 sẽ được tính bằng công thức [30] = [21] + [22] + [23] + [24] + [25], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Chi tiêu lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:
 • Mã số 31 và 33: Bạn cần nhập số kiểu >=0.
 • Mã số 32, 34, 35: Hãy nhập <=0 và hiển thị (…).
 • Mã số 40 sẽ được tính bằng công thức [40] = [31] + [32] + [33] + [34] + [35], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Tại mã số 50: Giá trị này sẽ được tính bằng công thức [50] = [20] + [30] + [40], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.
 • Mã số 60: Bạn cần nhập số kiểu >=0.
 • Mã số 61: Bạn có thể nhập số âm hoặc dương.
 • Cuối cùng, tại mã số 70: Giá trị này sẽ được tính bằng công thức [70] = [50] + [60] + [61], và bạn không được phép chỉnh sửa nó. Giá trị tổng có thể âm.

Bước 2: Lập thuyết minh báo cáo tài chính 

Nhiều khách hàng thắc mắc về cách làm thuyết minh báo cáo tài chính trên HTKK. Tuy nhiên việc thuyết minh BCTC sẽ không được thực hiện trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mà sẽ được thực hiện thông qua tệp Word hoặc Excel. Ở đây, doanh nghiệp sẽ tự thiết kế và tuân thủ nguyên tắc trình bày thông tin trong báo cáo tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chính cần được thực hiện trên tệp Word hoặc Excel

Bước 3: Lập tờ khai mẫu 03/TNDN – Tờ khai quyết toán thuế TNDN

 • Hãy bắt đầu bằng việc đăng nhập vào phần mềm HTKK, sau đó lựa chọn “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
 • Tiếp theo, bạn lựa chọn “Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp năm (03/TNDN)”.
 • Khi giao diện hiển thị “Chọn chu kỳ thuế,” bạn cần điền đầy đủ thông tin vào các trường và sau đó nhấn “Đồng ý” để hoàn tất quá trình này.
 • Sau khi bạn xác nhận bằng cách nhấn “Đồng ý,” giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây, và bạn tiếp tục thao tác trên các bảng “03-1A/TNDN”, “GDLK-01”, và “Tờ khai”. Khi đã hoàn tất, bạn hãy chọn “Ghi”.
 • Cuối cùng, bạn hãy lựa chọn “Kết xuất XML” và lưu tệp vào một vị trí trên máy tính của bạn. Lưu ý quan trọng: bạn phải giữ nguyên định dạng tên tệp, không thay đổi nó so với khi bạn kết xuất tệp ban đầu.
 • Nộp báo cáo tài chính bổ sung có bị phạt hay không?

(Căn cứ theo điểm c, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC) 

Theo Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, dưới đây là các trường hợp khi doanh nghiệp phải điều chỉnh BCTC nếu có sai sót:

 • Trong trường hợp doanh nghiệp chỉnh sửa BCTC mà không làm thay đổi số thuế thu nhập doanh nghiệp, thì không bị phạt.
 • Nếu doanh nghiệp chỉnh sửa BCTC và dẫn đến sự tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa, số tiền thừa này sẽ được trừ vào kỳ thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai.

Khi BCTC làm sai có thể nộp lại, nhưng tùy vào trường hợp mà doanh nghiệp có bị phạt hay không.

Trong trường hợp doanh nghiệp chỉnh sửa BCTC và gây ra thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm số tiền thiếu thuế cùng với tiền nộp chậm. Số tiền nộp chậm được tính theo công thức sau đây:

Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế tăng thêm * 0.03% (hoặc 0.05%/ngày) * Số ngày nộp chậm.

Trong đó:

 • Số ngày nộp chậm tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ khai thuế cho đến khi thực hiện nộp số thuế phải nộp.
 • Mức 0.05% mỗi ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về vi phạm hành chính về thuế.
 • Mức 0.03% mỗi ngày theo Quy định tại Khoản 3 của Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 ngày 30/09/2016.

Các nội dung BCTC được chỉnh sửa bao gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bài viết trên đưa ra một số ghi chú và hướng dẫn về cách làm báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK với hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp tránh sai sót không cần thiết và tránh bị phạt.

Các doanh nghiệp mong muốn nhận sự tư vấn chi tiết về việc nộp BCTC bổ sung  trên phần mềm HTKK hoặc bất kỳ vấn đề kế toán nào khác, xin hãy liên hệ với The Smile – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn thêm chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán, Báo Cáo Thuế Trọn Gói Tại The Smile

Với đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề về kế toán và đại lý thuế. The Smile tự hào khẳng định: Chúng tôi là một trong số ít những công ty được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế công nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề về dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp. Sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm với các nhân sự chủ chốt có hơn 10 – 15 năm kinh nghiệm, The Smile đã cung cấp giải pháp và dịch vụ cho 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm).

Tổng quan về The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp – kế toán và báo cáo thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy.

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Janny 17-01-2024 lúc 13:36
Tốt