Các bước thành lập công ty hiệu quả trong năm 2023

cac-buoc-thanh-lap-cong-ty-hieu-qua-trong-nam-2023-thumb
Các bước thành lập công ty hiệu quả trong năm 2023

Từ một góc độ thực tế, việc thành lập một công ty là quá trình chuẩn bị đầy đủ các yếu tố kinh doanh để tổ chức có thể hoạt động, bao gồm cả văn phòng, nhà xưởng, trang thiết bị, nhân sự và vốn. Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, quá trình thành lập công ty liên quan đến việc thực hiện nhiều thủ tục được quy định bởi các điều luật mới nhất.

Quy trình thành lập công ty từ A tới Z

1. Giới thiệu

1.1. Khái niệm về việc thành lập công ty

Có thể hiểu khái niệm “thành lập công ty” dưới 2 góc độ khác nhau như sau:

 • Góc độ kinh doanh:

Thành lập công ty là quá trình chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ các yếu tố kinh doanh nhằm thành lập một tổ chức kinh tế. Việc này bao gồm chuẩn bị tên, địa chỉ trụ sở, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, nhân sự và vốn điều lệ.

 • Góc độ pháp lý:

Thành lập công ty là quá trình tiến hành thủ tục pháp lý tại các cơ quan quản lý và nhà nước có thẩm quyền. Các thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào loại hình công ty. Tuy nhiên, quá trình này đảm bảo cho công ty được hoạt động hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

1.2. Tầm quan trọng của quá trình thành lập công ty hiệu quả

Quá trình thành lập công ty là một bước quan trọng và cần thiết để một tổ chức có thể hoạt động kinh doanh. Việc thành lập công ty hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như sau:

 • Tạo ra một hệ thống cơ sở vững chắc cho việc kinh doanh
 • Đảm bảo quyền lợi và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp
 • Tăng uy tín và danh tiếng
 • Có thể tiếp cận nguồn vốn
 • Dễ dàng, thuận tiện trong quản lý và phát triển

Việc thành lập công ty hiệu quả có vai trò quan trong

2. Nghiên cứu và lựa chọn hình thức pháp lý

2.1. Các loại hình công ty phổ biến

Các loại hình công ty phổ biến bao gồm Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty liên doanh, Công ty hợp danh, và Công ty tư nhân. Mỗi loại hình công ty có đặc điểm và yêu cầu pháp lý riêng, phù hợp với từng mục đích và quy mô của doanh nghiệp.

2.2. Ưu điểm và hạn chế của từng loại hình công ty

2.2.1. Công ty TNHH (Công ty Trách nhiệm hữu hạn): 

Công ty TNHH là một hình thức doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên và tối đa 50 thành viên. Công ty TNHH có thể được thành lập bởi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính khác. Công ty TNHH có đặc điểm là vốn điều lệ được chia thành các phần, các thành viên không chịu trách nhiệm về nợ công ty ngoài phần vốn góp của mình và có quyền tham gia quản lý công ty. Công ty TNHH là một trong những hình thức doanh nghiệp phổ biến và được quy định trong Luật Doanh nghiệp của Việt Nam.

 • Ưu điểm: Dễ thành lập, quản lý đơn giản, giảm thiểu rủi ro và chi phí đầu tư thấp.
 • Hạn chế: Hạn chế trong việc huy động vốn và không thể niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

2.2.2. Công ty Cổ phần:

Công ty Cổ phần là hình thức doanh nghiệp được thành lập từ ít nhất 03 cổ đông và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Cổ phần của công ty được chia thành các phần bằng nhau và được gọi là cổ phiếu. Các cổ đông của công ty cổ phần không chịu trách nhiệm về nợ công ty ngoài phần vốn góp của mình. Thay vào đó, họ chỉ chịu trách nhiệm bằng số tiền đã góp vào công ty. Công ty cổ phần có quyền tự quyết trong việc quản lý và điều hành công ty, và được quy định trong Luật Doanh nghiệp của Việt Nam.

 • Ưu điểm: Dễ huy động vốn, có khả năng phát triển nhanh chóng, có thể niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
 • Hạn chế: Quản lý phức tạp, chi phí cao hơn so với các loại hình công ty khác, có nguy cơ bị kiểm soát bởi các cổ đông lớn.

Ưu và nhược điểm khi thành lập công ty Cổ phần

2.2.3. Công ty liên doanh:

Công ty liên doanh là một hình thức doanh nghiệp được thành lập bởi ít nhất hai công ty hoặc tổ chức thuộc các quốc gia khác nhau. Các công ty hoặc tổ chức này sẽ cùng đầu tư vào công ty liên doanh và chia sẻ lợi nhuận hoặc tỷ lệ sở hữu. Các công ty hoặc tổ chức này có thể cùng tham gia quản lý công ty liên doanh hoặc chỉ định một số người đại diện để quản lý. Công ty liên doanh thường được thành lập để tận dụng tối đa lợi thế và kinh nghiệm của các đối tác trong các lĩnh vực cụ thể. Công ty liên doanh được quy định trong pháp luật của từng quốc gia và có thể có các điều lệ và quy định riêng.

 • Ưu điểm: Tận dụng được kinh nghiệm và tài nguyên của các đối tác kinh doanh, giúp mở rộng thị trường và tăng doanh số.
 • Hạn chế: Có thể gặp khó khăn trong việc quản lý và điều hành do có nhiều bên liên quan, phải chia sẻ lợi nhuận.

2.2.4. Công ty hợp danh:

Công ty hợp danh là một hình thức doanh nghiệp được thành lập bởi hai hoặc nhiều cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Các thành viên của công ty hợp danh chịu trách nhiệm về nợ công ty theo tỷ lệ vốn góp của mình và có quyền tham gia quản lý công ty. Tuy nhiên, khi một thành viên rời khỏi công ty, công ty hợp danh sẽ chấm dứt và cần được thành lập lại. Công ty hợp danh thường được sử dụng trong các ngành nghề nhỏ và vừa, và được quy định trong Luật Doanh nghiệp của Việt Nam.

 • Ưu điểm: Có thể huy động vốn dễ dàng hơn so với Công ty TNHH, có thể chia sẻ rủi ro và lợi ích.
 • Hạn chế: Không có sự bảo vệ tài sản cá nhân, các thành viên phải chịu trách nhiệm không giới hạn.

2.2.5. Công ty tư nhân:

 • Ưu điểm: Thành lập và quản lý đơn giản, ít rủi ro và chi phí đầu tư thấp.
 • Hạn chế: Hạn chế trong việc huy động vốn, không thể niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, có nguy cơ bị giới hạn về quy mô và phát triển.

2.3. Lựa chọn hình thức phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Để đáp ứng mục tiêu kinh doanh của mình, các doanh nghiệp cần lựa chọn loại hình công ty phù hợp. Mỗi loại hình công ty có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng mục đích kinh doanh, quy mô và yêu cầu pháp lý. Do đó, việc lựa chọn hình thức công ty phù hợp là rất quan trọng để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hình thức kinh doanh phù hợp giúp doanh nghiệp phát triển

3. Đăng ký công ty và thủ tục pháp lý

3.1. Quy trình và hồ sơ đăng ký công ty

 • Giai đoạn 1: Hoàn thành hồ sơ thành lập doanh nghiệp, với các thông tin như lựa chọn loại hình, ngành nghề, tên công ty, xác định trụ sở, xác định cổ đông, mức vốn điều lệ,…
 • Giai đoạn 2: Lập và nộp hồ sơ thành lập công ty sau khi đã hoàn tất quá trình soạn thảo.
 • Giai đoạn 3: Nộp hồ sơ và đăng bố cáo để hoàn tất thủ tục thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
 • Giai đoạn 4: Thực hiện các thủ tục sau thành lập để chính thức đi vào hoạt động .

3.2. Các giấy tờ cần thiết và thời gian xử lý

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thời gian xử lý không quá 03 ngày kể từ khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp cần rà soát thêm về tính hợp pháp của thông tin đăng ký.
 • Giấy đề nghị cấp giấy phép đầu tư: Thông thường, thời gian xử lý thủ tục đầu tư tại Việt Nam là từ 15 đến 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài hơn nếu cần phải rà soát thêm về tính hợp pháp của đề nghị đầu tư hoặc cần bổ sung thêm thông tin.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thời gian xử lý không quá 03 ngày kể từ khi cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế: Thời gian xử lý không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký vốn đầu tư: Thời gian xử lý không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

3.3. Các cơ quan chức năng liên quan và quy định pháp luật

 • Cơ quan chức năng: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với doanh nghiệp trên cả nước) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư của địa phương (đối với doanh nghiệp tại địa phương).
 • Quy định pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế, Nghị định về đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định liên quan đến việc thành lập

4. Kế hoạch kinh doanh và tài chính

4.1. Xác định mục tiêu và phương hướng kinh doanh

Trước khi thành lập công ty, cần xác định rõ mục tiêu và phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này giúp định hướng cho hoạt động kinh doanh trong tương lai và giúp tập trung nguồn lực vào các hoạt động quan trọng nhất. Cần nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi và tiềm năng của các ý tưởng kinh doanh để đưa ra quyết định đúng đắn.

4.2. Lập kế hoạch tài chính và định giá dự án

Kế hoạch tài chính là phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, giúp dự đoán các chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Cần lập kế hoạch chi tiết về nguồn thu nhập và chi phí, đánh giá đầu tư và lợi nhuận dự kiến, từ đó đưa ra định giá dự án phù hợp và đảm bảo tính khả thi và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để phát triển bền vững doanh nghiệp cần có sự chỉnh chu trong việc lập kế

4.3. Nguồn vốn và quản lý tài chính cho công ty mới thành lập

Sau khi xác định kế hoạch tài chính, doanh nghiệp cần tìm kiếm nguồn vốn để thực hiện. Nguồn vốn có thể đến từ vốn tự có, vốn vay hoặc đầu tư từ các nhà đầu tư. Cần có một kế hoạch quản lý tài chính hiệu quả để đảm bảo hoạt động kinh doanh suôn sẻ và đạt được mục tiêu kinh doanh. Cần lập kế hoạch quản lý tiền gửi, quản lý nợ và thanh toán, quản lý lưu chuyển tiền tệ và quản lý rủi ro tài chính.

5. Xây dựng hệ thống quản lý và nhân sự

5.1. Thiết lập cơ cấu tổ chức và chức năng bộ máy

Cơ cấu tổ chức và chức năng bộ máy là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hệ thống quản lý. Cần xác định các phòng ban và chức năng của từng phòng ban, định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng nhân viên để đảm bảo sự suôn sẻ và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

5.2. Quy trình và quy định nội bộ

Quy trình và quy định nội bộ giúp định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch trong các hoạt động kinh doanh. Cần lập quy trình và quy định về hành chính, tài chính, bảo mật thông tin và quản lý nhân sự để đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách trơn tru.

5.3. Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự

Nhân sự là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, chính vì vậy cần tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả hóa hoạt động kinh doanh. Cần lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xây dựng chính sách thưởng, phúc lợi để giữ chân nhân sự tốt, đồng thời công bằng trong quản lý nhân sự.

Nhân sự là nguồn lực chủ chốt để doanh nghiệp phát triển tốt

6. Marketing và quảng bá

6.1. Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và thị trường mà mình muốn hướng đến. Cần đánh giá tính khả thi và tiềm năng của sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phù hợp.

6.2. Xây dựng chiến lược marketing và kế hoạch tiếp thị

Xây dựng chiến lược marketing và kế hoạch tiếp thị giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm hoặc dịch vụ đến với khách hàng một cách hiệu quả nhất. Cần lên kế hoạch về sản phẩm, giá cả, vị trí và quảng cáo để thu hút khách hàng, đồng thời phân tích hiệu quả của chiến lược để điều chỉnh bất cứ khi nào cần thiết.

Lên chiến lược marketing để tiếp cận được khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới

6.3. Quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty mới thành lập

Quảng bá và xây dựng thương hiệu là yếu tố quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng. Cần lập kế hoạch quảng bá và xây dựng thương hiệu để đưa sản phẩm hoặc dịch vụ đến với đúng đối tượng khách hàng, đồng thời tạo dựng uy tín và niềm tin đối với thương hiệu của doanh nghiệp.

Trên đây là những yếu tố quan trọng cần quan tâm khi thành lập một doanh nghiệp mới. Việc lên kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý và nhân sự, cùng với chiến lược marketing và quảng bá thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững trên thị trường. Tuy nhiên, để thành công, doanh nghiệp cần phải luôn cập nhật và điều chỉnh kế hoạch của mình để đáp ứng được nhu cầu khách hàng và thị trường.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá