Các bước cần thiết để thành lập công ty cổ phần 2023 theo quy định pháp luật

cac-buoc-can-thiet-de-thanh-lap-cong-ty-co-phan-2023-theo-quy-dinh-phap-luatthumb
Các bước cần thiết để thành lập công ty cổ phần 2023 theo quy định pháp luật

Thành lập công ty cổ phần là một quá trình quan trọng và phức tạp trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh quy định pháp luật thường xuyên thay đổi. Năm 2023, có thể sẽ có sự thay đổi hay điều chỉnh điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định mới. Do đó, các cá nhân cần tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật mới nhất và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể.

Cần làm gì để thành lập công ty cổ phần theo quy định mới nhất?

1. Công ty cổ phần có những đặc điểm thuộc tính gì?

Công ty cổ phần là một loại hình công ty được thành lập với mục đích huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một vài thuộc tính của một công ty cổ phần:

 • Tính pháp nhân: Công ty cổ phần là một đơn vị có tính pháp nhân độc lập với chủ sở hữu và có quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Huy động vốn: Công ty cổ phần có thể huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu của công ty để trở thành cổ đông và được chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quản lý công ty: Công ty cổ phần được quản lý bởi Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của công ty và có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
 • Tách biệt tài sản: Công ty cổ phần có tài sản tách biệt với tài sản của các cổ đông và chủ sở hữu. Điều này có nghĩa là cổ đông và chủ sở hữu sẽ không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty nếu công ty không thể trả nợ.
 • Định giá cổ phiếu: Cổ phiếu của công ty cổ phần có giá trị được định giá dựa trên giá trị tài sản và tiềm năng lợi nhuận của công ty. Giá trị cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động kinh doanh và thị trường.
 • Hạn chế về quyền lực: Các cổ đông của công ty cổ phần chỉ có quyền tham gia hoạt động quản trị công ty thông qua việc bỏ phiếu tại đại hội cổ đông. Các cổ đông không có quyền thực hiện các quyết định quản trị công ty một cách độc lập.
 • Trách nhiệm giới hạn: Các cổ đông và chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm giới hạn về số tiền mà họ đầu tư vào công ty. Tức là, nếu công ty phá sản hoặc có khoản nợ không trả được, cổ đông và chủ sở hữu sẽ chỉ chịu trách nhiệm với số tiền mà họ đã đầu tư và không phải chịu thêm bất kỳ khoản nợ nào khác.

Cách định giá cổ phiếu cho công ty cổ phẩn

2. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty Cổ phần gồm những gì?

Để đăng ký thành lập công ty cổ phần, khách hàng cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết. Dưới đây là những giấy tờ cần có trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần:

 • Đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần (mẫu số 01/KHCN).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân đại diện cho công ty.
 • Bản sao quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập công ty cổ phần, quyết định về vốn điều lệ, Điều lệ công ty và danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao Giấy chứng nhận vốn điều lệ tối thiểu đã nộp tiền vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao hợp đồng thuê đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nếu công ty có địa chỉ trụ sở kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận hoạt động của ngành nghề kinh doanh.
 • Bản sao Giấy phép sử dụng con dấu của công ty.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các ngành nghề có yêu cầu phải đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký BHXH.

Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên, còn có thể yêu cầu thêm một số giấy tờ khác tùy thuộc vào quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Việc thành lập công ty Cổ phần yêu cầu những hồ sơ gì?

3. Trình tự đăng ký thành lập công ty Cổ phần như thế nào?

3.1. Bước 1: Nộp hồ sơ

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

3.2. Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong quá trình xử lý, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trong hồ sơ nếu cần thiết.

3.2.1. Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp

Nếu bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau khi xử lý hồ sơ, cơ quan sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) và đăng ký mã số thuế cho công ty của bạn. Thời gian xử lý hồ sơ thường là từ 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

3.2.2. Trường hợp nhận hồ sơ online

Nếu bạn đăng ký trực tuyến, bạn cần truy cập vào trang web của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi xử lý hồ sơ, cơ quan sẽ gửi kết quả qua email cho bạn. Thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến thường là từ 2-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định.

3.3. Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) cho công ty của bạn. GCNĐKDN sẽ ghi rõ tên và địa chỉ của công ty, mã số thuế, ngày cấp và các thông tin khác liên quan đến công ty. Bạn cũng sẽ được cấp mã số thuế và được thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất quá trình thành lập công ty cổ phần.

Nộp hồ sơ trực tuyến

4. Điều kiện thành lập Công ty cổ phần theo quy định mới

Theo quy định hiện hành, có một số điều kiện cơ bản để thành lập công ty cổ phần. 

– Đầu tiên, công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020. 

– Điều kiện thứ hai đối với tên doanh nghiệp là phải đáp ứng theo quy định tại Điều 37, 38 và 39 Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các doanh nghiệp cổ phần phải đặt tên sao cho không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó. Nếu tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối đăng ký, gây ra sự chậm trễ trong quá trình chọn tên cho doanh nghiệp.

Những điều kiện thành lập công ty theo quy định mới

– Điều kiện thứ ba đối với ngành nghề kinh doanh là khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh thì phải đúng và đáp ứng theo các quy định của pháp luật. Trong trường hợp ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện đặc biệt, các doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề để có thể hoạt động trong lĩnh vực đó. 

– Điều kiện thứ tư đối với vốn điều lệ và vốn pháp định là vốn điều lệ phải được cam kết góp trong thời hạn nhất định và được ghi rõ trong điều lệ công ty; vốn pháp định là mức vốn tối thiểu áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vốn điều lệ và vốn pháp định đối với Công ty Cổ phần

– Một trong những điều kiện quan trọng khi thành lập công ty cổ phần là phải có một trụ sở công ty. Nếu trụ sở là một tòa nhà hay căn hộ thương mại, thì cần phải có giấy tờ chứng minh diện tích được sử dụng làm văn phòng, các quyết định hoặc giấy phép xây dựng và hợp đồng thuê phần diện tích đó. Để đảm bảo trụ sở đăng ký là hợp pháp, công ty cổ phần phải chứng minh được quyền sử dụng trụ sở (chủ sở hữu hoặc người thuê).

– Cuối cùng, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không được làm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Lưu ý: Điều kiện thành lập công ty cổ phần có thể thay đổi tùy thuộc vào luật pháp hiện hành và các quy định mới được ban hành trong tương lai. Do đó, để đảm bảo đầy đủ và chính xác các điều kiện cần thiết để thành lập công ty cổ phần, các cá nhân nên thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định pháp luật mới nhất và tìm hiểu kỹ về các yêu cầu cụ thể liên quan đến loại hình công ty mà họ muốn thành lập.

Người đại diện cho công ty Cổ phần

Trên đây là một số điều kiện cơ bản để thành lập công ty cổ phần theo quy định hiện hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng quá trình đăng ký thành lập công ty cổ phần được diễn ra thuận lợi và hiệu quả, các cá nhân cần tìm hiểu kỹ về các quy định pháp luật mới nhất và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể liên quan đến loại hình công ty mà họ muốn thành lập.

Ngoài ra, việc lựa chọn một đối tác tư vấn pháp lý uy tín và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng là một giải pháp thông minh giúp các cá nhân tránh được những rủi ro phát sinh trong quá trình thành lập công ty cổ phần. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn pháp lý tại The Smile, khách hàng sẽ dễ dàng thực hiện các thủ tục đăng ký và hoàn thiện các giấy tờ pháp lý liên quan đến công ty cổ phần của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

The Smile tự hào luôn là đối tác đáng tin cậy dành cho quý khách

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá