4 điểm cần lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4-diem-can-luu-y-ve-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-1
4 điểm cần lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì? Những điều gì liên quan đến quyết toán thuế TNCN bạn cần lưu ý? Tất cả sẽ được The Smile giải đáp trong bài viết sau!

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế TNCN là số tiền mà người thu nhập phải nộp vào ngân sách nhà nước, thông qua một phần của thu nhập họ nhận được, bao gồm cả lương, và từ các nguồn thu khác, sau khi đã được giảm trừ những khoản được quy định bởi luật pháp.

Quyết toán thuế TNCN là quá trình xem xét toàn bộ bộ thu nhập của cá nhân và tính toán số thuế phải dựa trên tình hình gia đình và thu nhập của họ. Quyết toán  thuế TNCN thường là công việc cá nhân thực hiện trong một năm đóng thuế, bao gồm khai báo thuế, xem xét những đề xuất quyết định về thuế cần bổ sung, hoàn thuế thừa và điều chỉnh thuế cho kỳ thuế tiếp theo.

Quyết toán thuế TNCN là quá trình xem xét toàn bộ bộ thu nhập của cá nhân và tính toán số thuế phải dựa trên tình hình gia đình và thu nhập của họ

Người phải thực hiện quyết định TNCN là những cá nhân có thu nhập đủ để chịu thuế, bao gồm cả những người có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và những người thuộc nhóm chịu thuế.

2. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân để làm gì?

Quyết toán thuế TNCN có hai mặt quan trọng: một thể hiện sự tuân thủ quy định luật thuế và hai là mang lại lợi ích cho cá nhân.

Đầu tiên, quyết toán thuế TNCN giúp tránh phải chịu xử phạt hành chính. Đối với những cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn, nếu có cơ quan thuế phát hiện, họ có thể bị xử phạt hành chính. Vì vậy, việc quyết toán thuế đúng trong thời hạn là để đảm bảo nghĩa vụ thuế và tránh mất tiền phạt.

Quyết toán thuế TNCN đem lại lợi ích cho cả nhà nước và cá nhân người lao động 

Thứ hai, quyết toán thuế TNCN giúp cá nhân nhận lại số tiền thuế thừa. Đối với những cá nhân được ủy quyền mà không thực hiện quyết toán tính thuế đúng thời hạn, họ sẽ không được hoàn trả số tiền thuế đó và cũng không thể áp dụng chế độ bù trừ vào bất kỳ lần khai thuế tiếp theo nào.

Tóm lại, việc quyết toán thuế TNCN không chỉ thực hiện quy định của luật pháp mà còn mang lại lợi ích cho cá nhân. Nếu cá nhân tuân thủ đúng quy định của pháp luật, họ có cơ hội nhận lại số tiền thuế lớn theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc thực hiện quyết toán thuế TNCN đúng thời hạn là điều cần thiết để đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi thuế mà cá nhân đó có.

3. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Quyết toán thu thuế TNCN ở đâu tùy thuộc vào tình hình TNCN và điều này không phải ai cũng biết. Cụ thể, giải quyết hồ sơ quyết toán thuế TNCN được chia thành hai nhóm như sau:

 • Đối với những người chỉ có một nguồn thu nhập, họ sẽ thực hiện hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cục thuế địa phương hoặc chi cục thuế địa phương mà họ đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm đó.
 • Đối với những người có hai nguồn thu nhập trở lên hoặc được áp dụng giảm trừ gia cảnh, họ sẽ cung cấp hồ sơ sơ bộ tại cơ quan quản lý thuế hoặc cá nhân chi trả thu nhập cho họ trong những năm đó.

Tùy thuộc vào nguồn thu nhập để người lao động quyết toán thuế TNCN tại đơn vị thuế phù hợp. 

*** Lưu ý về nơi nộp hồ sơ:

 • Nếu cá nhân đã nghỉ việc hoặc chưa thực hiện giảm trừ gia cảnh ở tổ chức nào đó, họ nên viết hồ sơ tại địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú.
 • Đối với những cá nhân không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và những người có thu nhập từ nhiều nguồn nhưng lại không làm việc ở các tổ chức tại thời điểm nộp thuế, họ cũng nên khai thuế tại cục thuế địa phương – nơi ở thường xuyên hoặc tạm thời.

4. Quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

4.1. Nguyên tắc chung quyết toán thuế TNCN

Các tổ chức và cá nhân thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công phải tự đảm bảo trách nhiệm khai và thanh toán thuế TNCN. Điều này áp dụng cho họ vì phải phụ thuộc vào người được ủy quyền, không quan tâm đến tài khoản trừ thuế hay không.

Nếu tổ chức hoặc cá nhân có nguồn thu nhập không phải chịu thuế, họ không cần phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc từ hoạt động kinh doanh phải tự mình thực hiện khai báo và thanh toán thuế TNCN nếu họ phát sinh số thuế phải bổ sung hoặc có số thuế thừa và muốn đề xuất hoàn thuế hoặc trừ thuế vào lần khai thuế tiếp theo. Tuy nhiên, có bốn trường hợp cụ thể mà họ không bị buộc phải thực hiện quyết định thuế.

4.2. Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế

Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, hoặc từ hoạt động kinh doanh có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu có các trường hợp sau đây xảy ra. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có bốn trường hợp không bắt buộc phải thực hiện quyết toán thuế TNCN:

 • Cá nhân có số thuế phải nộp ít hơn số thuế đã nộp tạm thời mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công, ký hợp đồng lao động kéo dài từ 3 tháng trở lên tại một vị trí và có thu nhập từ các nguồn khác, trung bình mỗi tháng trong năm không quá 10tr đồng. Đồng thời, thuế TNCN đã được khấu trừ tại nguồn có tỷ lệ 10% mà không có yêu cầu đặc biệt thì không cần thiết phải thực hiện quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

 • Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) hoặc bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy phí bảo hiểm. Người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên phần tiền phí bảo hiểm rủi ro tương ứng với phần mà người sử dụng lao động trả tiền theo hướng dẫn tại tài khoản 2 của Điều 14 Thông số 92/2015/TT-BTC. Trong trường hợp này, cá nhân không cần phải thực hiện quyết định thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thu nhập từ hoạt động kinh doanh đã áp dụng hình thức tính thuế theo phương pháp pháp lý.

4.3. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Có 3 trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ủy quyền tổ chức cá nhân để thực hiện quyết toán thuế thay như sau:

 • Trường hợp 1: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương và tiền công, đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với một tổ chức. Cá nhân trả thuế thu nhập và đang thực hiện công việc tại tổ chức này theo thời điểm quyết định thuế, bất kể công việc đủ 12 tháng trong năm hay không.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

 • Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công, đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với một tổ chức. Cá nhân trả thuế thu nhập và đang làm việc tại tổ chức này theo thời điểm quyết định, bất kể việc làm đủ 12 tháng trong năm hay không. Đồng thời, cá nhân cũng có thu nhập từ các nguồn khác và đã được trừ thuế 10% bởi thu nhập thanh toán đơn vị mà không cần phải quyết định thuế đối với phần thu nhập này.
 • Trường hợp 3: Cá nhân là người lao động được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện các hoạt động như chia, phân tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp.

4.4. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Người nộp thuế cần lưu ý về Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế

4.5. Một số quy định cụ thể về quyết toán thuế

 • Trong cùng một khoảng thời gian, khi cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, cá nhân sẽ lựa chọn đơn vị ở nơi thuận tiện nhất để áp dụng biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với các nguồn thu nhập khác, khoản thu nhập cơ bản sẽ thực hiện khấu trừ thuế với tỷ lệ là 10% và cung cấp bằng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 • Trong suốt một năm, nếu các cá nhân làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa điểm làm việc, cơ sở trả thu nhập sẽ thực hiện tạm thời trừ thuế và cung cấp chứng từ trừ thuế cho cá nhân.
 • Khi kết thúc năm, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp tất cả các chứng từ khấu trừ thuế, sau đó lập quyết toán thuế và gửi đến cơ quan thuế tại nơi cư trú hoặc cơ quan thuế tại nơi cơ sở trả thu nhập cho cá nhân đã đăng ký để nộp thuế.

Việc quyết toán thuế TNCN cần tuân thủ các quy định 

 • Cơ quan thu nhập sẽ tiến hành báo cáo với cơ sở thuế về các thông tin sau của cá nhân: số thuế phải khấu trừ, số thuế đã khấu trừ thực tế, số thuế phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và số thuế thừa /thiếu để chuyển giao cho năm sau. Trong trường hợp thiếu thuế, cá nhân sẽ bù đắp số thuế còn thiếu trong quá trình quyết định thuế.
 • Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên và là người tự quyết toán thuế, quy trình hồ sơ quyết toán thuế sẽ được thực hiện như sau:
 • Nếu cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức nào thì cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân mà cá nhân được trả thu nhập. 

Trong trường hợp cá nhân có sự thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập cuối cùng 

Trường hợp cá nhân có sự thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả tiền cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường xuyên hoặc tạm thời).

 • Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho  bản thân ở bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập nào, thì cá nhân sẽ hoàn thành hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế tại nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường xuyên hoặc tạm thời).
 • Trong trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một hoặc nhiều nơi đã bị trừ thuế 10%, cá nhân sẽ thực hiện quyết toán thuế tại chi cục thuế địa phương nơi cá nhân cư trú (nơi cá nhân đăng ký cư trú hoặc tạm trú).
 • Trong các trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương và tiền công tại một hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập nào, cá nhân sẽ được thông báo sơ bộ quyết toán thuế tại địa phương thuế nơi cá nhân cư trú (nơi cá nhân đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Trên đây là 4 điểm cần lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023. Mong rằng The Smile đã cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân. 

Ngoài ra, nếu quý doanh nghiệp đang có những băn khoăn về thuế hay dịch vụ dịch vụ kế toán trọn gói  có thể liên hệ đến The Smile để được hỗ trợ tốt nhất. 

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá