Dịch vụ
Kế toán trọn gói

Miễn phí tháng đầu tiên khi đăng ký sử dụng dịch vụ kế toán 12 tháng tại The Smile
https://i0.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2020/05/Dịch-vụ-kế.png?fit=940%2C788&ssl=1

Các vấn đề
Doanh nghiệp luôn phải đối mặt

Rủi ro về thuế

Đa số các đơn vị kế toán không làm sổ sách kế toán hàng tháng nên doanh nghiệp không theo dõi được công nợ, tồn kho, lãi/lỗ, dẫn đến tiềm ẩn rủi ro về Thuế

Dữ liệu thiếu bảo mật

Kế toán làm sổ sách bằng excel hay phần mềm kế toán bẻ khóa, dữ liệu dễ bị thay đổi, mất, mẫu biểu không cập nhật theo chính sách mới

Chi phí nhân sự cao

Khó xây dựng được 1 team kế toán vừa làm báo cáo nội bộ, vừa làm báo cáo thuế vì chi phí lương, thưởng, BHXH quá cao

Mất chứng từ, dữ liệu

Lo lắng mất hoá đơn, chứng từ, không nắm đủ dữ liệu khi nhân viên kế toán nghỉ hoặc ngưng hợp đồng với đơn vị kế toán.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Giải pháp của The Smile

Minh bạch - Kịp thời

Cam kết làm sổ sách kế toán hàng tháng giúp doanh nghiệp cân đối doanh thu, chi phí, kịp thời phát hiện những sai sót trong sổ sách kế toán và tìm cách khắc phục trước khi quá muộn

An toàn - Cập nhật

Sử dụng phần mềm kế toán Misa riêng biệt cho từng khách hàng, đảm bảo dữ liệu không bị sửa, xóa, mẫu biểu cập nhật đầy đủ, chuẩn theo quy định của Nhà nước, dễ dàng truy xuất dữ liệu cho công tác quản trị.

Tiết kiệm chi phí

Doanh nghiệp tiết kiệm 75% chi phí khi sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, so với việc thuê một kế toán trưởng

Bàn giao dữ liệu

Chúng tôi bàn giao toàn bộ dữ liệu khi khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ, mà không thu bất kỳ phụ phí nào
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://i1.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png?resize=320%2C380&ssl=1

HIỆU QUẢ THỰC TẾ Kết quả khi khách hàng
sử dụng dịch vụ kế toán The Smile

Tiết kiệm
0123456789001234567890%
Chi phí
Giảm thiểu
0123456789001234567890%
Sai sót
Tăng hơn
0123456789001234567890%
Năng suất công việc

Bảng giáDịch vụ kế toán trọn gói

Tư vấn
Dịch vụ (không có giá vốn)
SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Từ 01 → 05 hóa đơn1.000.0001.500.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.200.0001.700.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 16 → 20 hóa đơn1.600.0002.100.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
Đại lý vận tải
Thương mại
SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Từ 01 → 05 hóa đơn1.200.0001.700.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.600.0002.100.000
Từ 16 → 20 hóa đơn1.800.0002.300.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
Karaoke
Tour du lịch
Dịch vụ (có giá vốn)
Sản xuất phần mềm
Gia công, lắp đặt, sửa chữa
SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Từ 01 → 05 hóa đơn1.400.000.1.900.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.600.0002.100.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.800.0002.300.000
Từ 16 → 20 hóa đơn2.000.0002.500.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
Sản xuất
Xây dựng
Tổ chức sự kiện
SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Từ 01 → 05 hóa đơn1.800.0002.300.000
Từ 06 → 10 hóa đơn2.100.0002.600.000
Từ 11 → 15 hóa đơn2.400.0002.900.000
Từ 16 → 20 hóa đơn2.700.0003.200.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
THANH TOÁN
Phí dịch vụ được thanh toán vào cuối mỗi tháng.

Lưu ý:
- Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu: phí trên tăng thêm 20%
- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: phí trên tăng thêm 30%
- Báo cáo quyết toán năm: phí bằng 1 tháng phí hàng tháng
- Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Phí trên chưa bao gồm khai thuế nhà thầu
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Tư vấn
Dịch vụ (không có giá vốn)
Từ 01 → 05 hóa đơn1.000.0001.500.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.200.0001.700.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 16 → 20 hóa đơn1.600.0002.100.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Đại lý vận tải
Thương mại
Từ 01 → 05 hóa đơn1.200.0001.700.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.600.0002.100.000
Từ 16 → 20 hóa đơn1.800.0002.300.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Karaoke
Tour du lịch
Dịch vụ (có giá vốn)
Sản xuất phần mềm
Gia công, lắp đặt, sửa chữa
Từ 01 → 05 hóa đơn1.400.0001.900.000
Từ 06 → 10 hóa đơn1.600.0002.100.000
Từ 11 → 15 hóa đơn1.800.0002.300.000
Từ 16 → 20 hóa đơn2.000.0002.500.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
LOẠI HÌNH KINH DOANHSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNGGÓI TIÊU CHUẨNGÓI ĐẶC BIỆT
Sản xuất
Xây dựng
Tổ chức sự kiện
Từ 01 → 05 hóa đơn1.800.0002.300.000
Từ 06 → 10 hóa đơn2.100.0002.600.000
Từ 11 → 15 hóa đơn2.400.0002.900.000
Từ 16 → 20 hóa đơn2.700.0003.200.000
Trên 20 hóa đơnThỏa thuận
THANH TOÁN
Phí dịch vụ được thanh toán vào cuối mỗi tháng

Lưu ý:
- Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu: phí trên tăng thêm 20%
- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: phí trên tăng thêm 30%
- Báo cáo quyết toán năm: phí bằng 1 tháng phí hàng tháng
- Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
- Phí trên chưa bao gồm khai thuế nhà thầu

Phạm vi công việc

Gói tiêu chuẩn

✔︎Sắp xếp hóa đơn, chứng từ
✔︎Làm sổ sách kế toán bằng phần mềm Misa
✔︎Làm các tờ khai (TK): Môn bài, TK Giá trị gia tăng (GTGT), TK Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), TK Thu nhập cá nhân (TNCN), Báo cáo Sử dụng hóa đơn (SDHĐ)
✔︎Báo cáo tình hình kinh doanh cho Khách hàng và đề xuất hướng xử lý
✔︎Làm báo cáo quyết toán năm, báo cáo tài chính
✔︎Giải trình với Cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra
✔︎In ấn & chuyển giao sổ sách kế toán bằng bản in

Gói đặc biệt

✔︎Các công việc ở gói cơ bản, cộng thêm
✔︎Chuyển giao toàn bộ dữ liệu mềm trên phần mềm kế toán Misa
✔︎Hàng quý có Nhân viên đến Doanh nghiệp
‣ Tìm hiểu kỹ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh
‣ Trao đổi tình hình sản xuất kinh doanh
‣ Tư vấn giảm thiểu sai sót, rủi ro về Thuế
‣ Tư vấn cân đối doanh thu, chi phí, thuế phải nộp cho Nhà nước

Dịch vụ kế toánQuy trình làm việc

Lấy hóa đơn chứng từ

Nhập liệu

Trao đổi với Khách hàng về hóa đơn chứng từ

Lập bảng kê bán ra, mua vào

Gửi bảng kê cho KH kiểm tra, đối chiếu

Làm sổ kế toán

Gửi file báo cáo tình hình kinh doanh

Lập báo cáo cuối năm

Gửi Khách hàng kiểm tra

Chốt số liệu và nộp

1

Lấy hóa đơn chứng từ

2

Nhập liệu

3

Trao đổi với Khách hàng về hóa đơn chứng từ

4

Lập bảng kê bán ra, mua vào

5

Gửi bảng kê cho KH kiểm tra, đối chiếu

6

Làm sổ kế toán

7

Gửi file báo cáo tình hình kinh doanh

8

Lập báo cáo cuối năm

9

Gửi Khách hàng kiểm tra

10

Chốt số liệu và nộp

Thông tin cần thiết

https://i2.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png?fit=640%2C759&ssl=1

FAQCó thể bạn cần biết

Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói?

Doanh nghiệp SME mới thành lập.

Doanh nghiệp cần hoàn thiện sổ sách kế toán để chuẩn bị quyết toán.

Doanh nghiệp thường xuyên thay đổi kế toán, chưa quản lý được hệ thống kế toán.

Lợi ích mang lại từ dụng dịch vụ kế toán thuế The Smile cho doanh nghiệp?

Giúp doanh nghiệp theo dõi số liệu nhập xuất tồn, nắm bắt chính xác kết quả kinh doanh (lãi/lỗ), công nợ phải trả – phải thu hàng tháng. Giảm thiểu rủi ro tài chính, dễ dàng truy xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán

Lý do nào nên chọn dịch vụ kế toán thuế The Smile thay vì đơn vị khác?

Làm sổ sách kế toán hàng tháng, đảm bảo bàn giao đầy đủ dữ liệu, cam kết chịu trách nhiệm quyết toán với Cơ quan đối với những năm chúng tôi làm dịch vụ.

Các loại dịch vụ kế toán thuê ngoài nhiều nhất của The Smile?

Đội ngũ chuyên viên dày dặn chuyên môn với quy trình kiểm soát chặt chẽ, có kinh nghiệm giải trình trong các đợt thanh tra, kiểm tra thuế. 

Xử lý số liệu đều đặn hàng tháng, không dồn việc giảm thiểu sai sót.

Chọn dịch vụ bạn quan tâm

Chọn dịch vụ bạn quan tâm

Copyright by The Smile VN @ 2019. All rights reserved.

Copyright by The Smile VN @ 2019. All rights reserved.